De giftiga ämnena i vaccin är väldokumenterade som mycket skadliga, trots detta tiger massmedian om farorna med vaccin och fortsätter deras propagandakampanj som kommer att skada tusentals barn runt om i Sverige. Det är dags att sanningen kommer fram och att oinformerade människor får en chans att bli informerade och att utifrån den informationen om vad vaccin innehåller kunna göra egna beslut om dom vill vaccinera sig eller inte.

Med tanke på de rapporter om möjligheten av en svininfluensaepidemi är det intressant att notera att förra gången det fanns ett stort utbrott av en ny form av svininfluensa i USA så originerade det från militärens bas i Fort Dix, New Jersey. Hundratals soldater på basen, mestadels rekryter var smittade utan att bli sjuka under 1976. President Gerald Ford beställde genast ett rikstäckande vaccinationprogram. Mer än 40 miljoner människor blev vaccinerade, men programmet stoppades kort efter över 500 fall av Guillain-Barrés syndrom, en svår förlamande nervsjukdom. Över 30 människor dog som en direkt följd av vaccinationerna. Obesvarade frågor om utbrottet är kvar än i dag.

Enligt en utredning av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är det inte känt varför viruset inte sträckte sig utöver grundläggande praktikanter eller utanför militärbasen. Källan till viruset, den exakta tidpunkten för införandet i Fort Dix, och de faktorer som begränsade dess spridning och varaktighet förblir okänd.

Detta är inte den enda gången en influensa har originerat från en militärbas, 1918 utbröt den spanska influensan från Fort Riley i Kansas. För några år sedan utbröt fot och klövsjukan från ett labb som tillhörde Englands regering. 1977 rapporterade även San Francisco Chronicle att CIA hade släppt ut ett grisvirus i Kuba som gjorde att 500.000 grisar blev slaktade för att förhindra en riksomfattande djurepidemi.

Baxter, en av läkemedelsföretagen som anlitats för att producera H1N1-vaccin, skickade nyligen vacciner som innehöll ett levande fågelinfluensavirus till 18 länder. Om det inte hade blivit upptäckt så fanns risken att det hade kunnat startat en stor pandemi.

Världshälsoorganisationens (WHO), generaldirektör, Harvard-utbildade Dr. Margaret Chan deklarerade, ”Den överväldigande majoriteten av patienterna som upplever lindriga symptom och gör en snabb och fullständig återhämtning, gör ofta så i frånvaro av någon form av medicinsk behandling.” Sedan tillade hon ”Globalt är antalet dödsfall få … vi förväntar oss inte att se en plötslig och dramatisk ökning av antalet allvarliga eller livshotande infektioner.” Åh? intressant, varför då detta alarmet och all denna hysterin?

Chan medger även möjligheten att de flesta om inte alla dödsfall som hittills tillskrivits H1N1 kan ha varit vad epidemiologer kallar ”opportunistiska infektioner”. Det betyder att en person som redan är allvarligt sjuk fångar en influensa eller svår förkylning och dör av komplikationerna. Chan säger ”Många, men inte alla, svåra fall har inträffat hos personer med underliggande kroniska sjukdomar … det vanligaste man ser omfattar respiratoriska sjukdomar, bland annat astma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna sjukdomar och fetma.” Dessa dödsfall är nu registrerade i listan över H1N1 orsakade dödsfall”.

Dr Keiji Fukuda, WHO:s influensachef varnade den 27 juli för de potentiella farorna med oprövade vaccin: ”En av de saker som inte kan kompromissas är säkerheten hos vacciner.” Om det inte går att garantera säkerheten, varför ska då miljontals människor bli vaccinerade med ett vaccin som har kända giftiga ämnen i sig och som har visats vara mycket skadliga i vetenskapliga studier?. Globalt är där ca 1000 dokumenterade dödsfall medan vanlig influensa varje år dödar upp till 500,000 människor. Den riktiga siffran är antagligen långt under 1000 då många som har dött redan har varit svårt sjuka och dött av sina sjukdomar.

Den indonesiska hälsoministern har sagt att USA och WHO är en del av en global konspiration att profitera på spridningen av fågelinfluensan och att USA kanske kommer att använda prover för att framställa biologiska vapen. Som går att läsa Här

Enligt rapporter, är viruset en ”aldrig-tidigare-skådad form av influensa som kombinerar gris, fågel och mänskliga virus” som består av en interkontinental blandning av virus från Nordamerika, Europa och Asien. CDC-tjänstemännen upptäckte ett virus med en unik kombination av gensegment som man inte har sett hos människor eller svin för,” rapporterar Associated Press rapport.

”Denna stam av svininfluensa som blivit kultiverad i ett laboratorium är något som faktiskt inte setts någonstans i USA och världen, så detta är verkligen en ny stam av influensa som har identifierats,” sade Dr. John Carlo, läkardirektör för Departementet för hälsa i Dallas (Video här).

”När allt fokus riktas mot en massvaccination mot svininfluensan riskerar den vanliga, mer dödliga, influensan att glömmas bort. Eventuella biverkningar av det nya vaccinet talas det inte heller om. Och när influensavaccinationen huvudsakligen motiveras av den ekonomiska effekt infektionen skulle få mot industri och konsumtionssamhället så finns det all anledning att skärskåda insatsen, skriver läkaren Sven Britton.

”Vaccinen är betydligt mer dödliga än svininfluensan, Massvaccinationer är ett recept för katastrof” skriver Dr Mae-Wan Ho och professor Joe Cummins från Institutet för Vetenskap i samhället.

”Jag tror att ett av målen med svininfluensavaccinet är avbefolkning. Kanske det är målet för en svininfluensaepidemi också. Antingen biologisk krigföring eller hajp kring en influensasäsong.” Skriver Catherine Austin Fitts i sin blogg, före detta medlem i Bushadministrationen.

Två ämnen som finns i vaccinen är Squalene och Timerosal. Forskning visar att squalene är den experimentella ingrediens i mjältbrandsvaccinet som orsakade förödande autoimmuna sjukdomar och död för många av Gulfkrigets veteraner från USA, Storbritannien och Australien, men det är fortfarande i bruk i dag och för nya vacciner som är under utveckling i labb.

Andra autoimmuna sjukdomar är också knutna till människor injicerade med squalene. Det finns nu uppgifter i mer än två dussin fackgranskade vetenskapliga skrifter, från tio olika laboratorier i USA, Europa, Asien och Australien, som dokumenterar att squalenebaserade hjälpmedel kan orsaka autoimmuna sjukdomar hos djur … som har observerats hos möss, råttor, marsvin och kaniner. Sveriges Karolinska institutet har visat att squalene enbart kan inducera djurets version av reumatoid artrit. Den polska Vetenskapsakademien har visat att squalene kan ge djur katastrofala skador på nervsystemet och hjärnan. Universitetet Florida Medical School har visat att squalene ensamt kan framkalla produktion av antikroppar som särskilt förknippas med systemisk lupus erythematosus på djur.

Micropaleontologist Dr Viera Scheibner som bedriver forskning om de negativa effekterna av tillsatsmedel i vacciner skriver att:

Squalene har ”bidragit till den kaskad av reaktioner kallade Gulfkrigssyndrom. (GIS utvecklad) artrit, fibromyalgi, lymfadenopati, utslag, fotokänsliga hudutslag, malar hudutslag, kronisk trötthet, kronisk huvudvärk, onormala håravfall från kroppen, icke-läkande hudskador, aphthoussår, yrsel, svaghet, minnesförlust, anfall, humörförändringar neuropsykiatriska problem, anti-thyroideffekter, anemi, förhöjda ESR (röd blodkropp sänkningsreaktion), systemisk lupus erythematosus, mångfaldig skleros, ALS, Raynaud’s fenomen, Sjorgren syndrom, kronisk diarré, nattliga svettningar och låggradig feber. ”

En studie utförd av forskaren Dr Thomas Burbacher, vid Universitet av Washington som publicerades i Environmental Health Perspectives (EHP) 2005, en NIEHS publicering fann att Timerosal, mest känd för dess användning som en etylkvicksilver-baserad konserveringsmedel i barnvaccin och graviditetsvaccin, faktiskt är mer giftigt för hjärnan än metylkvicksilver (MeHg).

Burbachers studie, visar att etylkvicksilver är mer skadligt eftersom det passerar blod-hjärnbarriären i en snabbare takt än MeHg. Väl inne i hjärnan, omvandlas etylkvicksilver till vad som kallas oorganiskt kvicksilver- mer toxiska formen – som inte kan utsöndras. I studien av Burbacher anges följande: ”Det var en mycket högre andel av oorganiskt Hg [kvicksilver] i hjärnan hos Timerosal-apbebisar än MeHg-spädbebisar (upp till 71% vs 10%). Absoluta oorganiska Hg koncentrationer i hjärnan hos de Timerosal-exponerade spädbebisarna var ungefär dubbelt så stor som MeHg-spädbebisar.”

En Rysk studie under 1977 fann att vuxna som utsätts för etylkvicksilver, formen av kvicksilver i timerosal, lidit hjärnskador år senare. Studier av timerosalförgiftning beskrev också tubulär nekros och nervsystememsskada, inklusive obtundation, koma och död. Som ett resultat av dessa fynd, har Ryssland förbjudit timerosal från barnensvacciner sen 1980. Danmark, Österrike, Japan, Storbritannien och de skandinaviska länderna har också förbjudit konserveringsmedlet,” skriver Dawn Prate från NaturalNews.com.

Fler vetenskapliga studier som visar hur giftigt Timerosal är går att läsa Här och Här

Tamiflu som är godkänt för att förebygga influensa ger även mer än hälften av alla barnen som använder det mardrömmar, oro och en sänkt koncentrationsförmåga.

För er som fortfarande inte är övertygade om att det finns gott om vetenskapliga bevis för att backa upp rekommendationen att undvika influensavaccin så finns det mer. Inte bara har vaccinet potentiellt allvarliga eller dödliga biverkningar, den andra enkla anledningen är att de inte fungerar och inte erbjuder någon verklig nytta för att motverka potentiella hälsorisker.

Ett stickprov av dessa studier inkluderar:

För tre år sedan drog en studie i British Medical Journal slutsatsen att effektiviteten av årlig influensavaccination har överdrivits, och att det i verkligheten har en liten eller ingen effekt. Bland annat att det inte minska antalet sjukhusvistelser, folk som tar ledigt från arbetet eller dödsfall på grund av influensa och dess komplikationer.

En annan studie från 2005, publicerad i Archives of Internal Medicine kunde inte hitta stöd för användning av influensavaccin för att förhindra dödsfall hos äldre. I rapporten betonas att även om immuniseringsgraden på personer över 65 har ökat dramatiskt under de senaste 20 åren så har det inte varit en konsekvent nedgång i influensa-relaterade dödsfall.

En nyligen genomförd studie som publicerades i oktober 2008 i Archives of Pediatric & Adolescent Medicine fann att vaccination av småbarn mot influensa inte haft någon effekt på influensarelaterade sjukhusbesök eller läkarbesök under de två senaste influensasäsongerna. Forskarna drog slutsatsen att influensavaccinens effektivitet inte kunde påvisas för någon säsong eller ålder.

En studie publicerad i Lancet Augusti 2008 konstaterade att influensavaccinationer inte var förknippade med en minskad risk för lunginflammation hos äldre. Vaccinationstäckningen bland äldre har ökat från 15 procent 1980 till 65 procent nu, men det har inte skett någon minskning av dödligheten i influensa eller lunginflammation.

Lancet-studien stöder en liknande studie gjord för fem år sedan, som publicerades i The New England Journal of Medicine, som drog slutsatsen att vaccination mot lunginflammation inte minskar din risk att drabbas av sjukdomen.

Forskning publicerad i American Journal of Respiratory och Critical Care Medicine September 2008 bekräftar också att det inte skett någon minskning av dödligheten i influensa och lunginflammation, trots att vaccinationstäckningen bland äldre har ökat från 15 procent 1980 till 65 procent nu.

Förra året publicerade forskare hos Nationella Institutet för Allergi och infektionssjukdomar, och Nationella Institutet för hälsa denna slutsats i Lancet Infectious Diseases: ”We conclude that frailty selection bias and use of non-specific endpoints such as all-cause mortality have led cohort studies to greatly exaggerate vaccine benefits.”

En nyare studie som publicerades vid American Thoracic Society International Conference 2009 visade att barn med astma som fick FluMist hade en 3-faldigt ökad risk för sjukhusvistelse.

En omfattande och systematisk genomgång av 51 studier, som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, har inte funnit några bevis för att influensavaccin är något mer effektivt än placebo vid behandling av barn. Studierna involverade 260.000 barn, ålder 6 till 23 månader.

Som Fortune Magazine rapporterade i november 2005, så skördade Tamiflu produktionsföretag på 70-talet miljonvinster på svininfluensaskrämseln, företag med stora förmånstagare som inkludera fd. sekreterare försvarsminister Donald Rumsfeld, tidigare statssekreteraren George Shultz och Lodewijk J.R. de Vink medlem av den europeiska rådgivande styrelsen av Rothschild, alla tre är Bildergbergmedlemmar. På Bilderbergmöten brukar populationskontroll diskuteras, hur man kan minska befolkningen på jorden, som går att läsa Här Här och Här. Paul Allaire som har medlemskap i Bilderberg och som har jobbat för J P Morgan & Co. Inc sitter även i styrelsen av Glaxo Smith Kline ett av vaccinproduktionsföretagen.

Den pandemiska influensan är en finansiell välsignelse för farmaceutiska företag som Roche som under 2008 beräknade en 531% omsättningstillväxt för 2009 på grund av Tamiflu-försäljning. Lodewijk J.R. de Vink sitter i styrelsen av Hoffman-La Roche som är partners med Donald Rumsfelds och George Shultz Gilead.

Daily Mail rapporterade nyligen att en vetenskapsman vid namnet Sir Roy Anderson som ger råd till regeringen om svininfluensa är en betald direktör för ett läkemedelsföretag som tjänar hundratals miljoner pund från influensapandemin.

Läkemedelsföretagen kan vara säkra på att de inte kommer att drabbas av repressalier för de tusentals skador och dödsfall som oundvikligen kommer att uppstå som en följd av att utsätta miljontals människor för kvicksilver och squalene under ett massvaccineringprogram, eftersom regeringen redan har agerat för att ge dem generell immunitet mot stämningar. Vaccinsbeslutsfattare och federala tjänstemän kommer att vara immuna mot stämningar som uppstår på grund av alla nya svininfluensavaccin, enligt ett dokument undertecknat av Secretary of Health och Human Services Kathleen Sebelius,” rapporterar Associated Press.

Fakta om vaccin som massmedia inte berättar om

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här