Christer Johans­son, pappa till tvångsomhändertagna Dominic, klarade inte av att höra på när en överläkare i Svea hovrätt försvarade splittringen av hans familj och tonade ner betydelsen av separationen för pojken.

– Det var helt fysiskt omöjligt för mig att lyssna på alla dessa lögner, sa Christer Johansson dagen efter fredagens förhör med överläkare Henrik Pelling, verksam vid barn- och ungdomspyskiatrin i Uppsala och Visby.
Socialnämnden på Got­land vill frånta Christer och Annie Johansson den juridiska vårdnaden av deras son, som sommaren 2009 tvångsomhändertogs när familjen var på väg att lämna Sverige och bosätta sig i Indien.

Därför har nämnden överklagat ett beslut från Gotlands tingsrätt, om att vårdnaden av Dominic Johans­son ska kvarstå hos föräldrarna. Paret bor bara några mil från det fosterhem där deras enda barn lever i dag, och har inte fått träffa honom på två år.
Ett nytt läkarutlåt­ande framlades i rätten till grund för socialnämndens resonemang, som går ut på att de biologiska föräldrarna är det främsta hotet mot Dominics anpassning i familjehemmet.
– Det har gått väldigt bra för honom, så det behövs inga ytterligare åtgärder från barn­psykia­trins sida, sa Henrik Pelling om Dominic.
– Han upplever en trygghet där han är, och trivs med kompisar, skola och allt sånt. Han är rädd att det ska tas ifrån honom.

Henrik Pelling, som avgav sitt vittnesmål bakom stängda dörrar, berättade enligt en ljudupptagning av förhöret att han träffat Dominic i augusti och i november i år. Han noterade bland annat att Dominic inte klarar av att tala om sina föräldrar, om de första sju åren av sitt liv och om tvångsomhändertagandet 2009.
– Han har sagt att han har det bra där han är nu, och han vet att han har möjlighet att träffa sin farfar, sina kusiner och föräldrarna om han vill, men han vill inte för närvarande.
Henrik Pelling menade att Christer Johanssons tilltag att utan tillåtelse föra med sig pojken i samband med ett umgänge i november 2010 påverkat sonen mycket negativt. De två dygnen slutade med att polisen – som ringts upp av Christer Johansson – hämtade Dominic från föräldrahemmet med hundar och dragna vapen.

Eftersom överläkaren inte talat med Dominics föräldrar eller andra släktingar, byggde hans utlåtande och vittnesmål om pojken helt på rapporter och iakttagelser efter tvångs­omhändertagandet 2009.
Henrik Pelling medgav att själva gripandet på flygplanet måste ha utgjort ett svårt trauma för Dominic, samtidigt som han tonade ner innebörden.
– Det går att byta föräldrar, det vet vi från så många adoptivbarn som vi har i det här landet. Det går det för de flesta, utan att få bestående psykiska skador, sa han i rätten, och försvarade flera gånger beslutet att ta bort pojken från hans biologiska föräldrar.
– Det var en allvarlig anmälan om att man upplevde ett barn som var isolerat från väldigt mycket av det som ett barn ska ha normalt, sa Henrik Pelling, som menade att Indienresan ”skulle omöjliggöra att följa upp de allvarliga farhågorna”.
– Jag kan inte se annat än att det blev en nöd­situation på det sättet: man var tvungen att försäkra sig om att den här pojken hade det bra.

Nu, när denna ”försäkran” pågått i drygt tre år, har alltså Dominic kommit en bra bit på vägen. Han är, enligt Henrik Pelling, inte längre det apatiska, motoriskt och kognitiv underutvecklade barn som beskrivs efter tvångsomhändertagandet 2009. I stället går det genom utlåtandet att börja ana den glada och trygga pojke som Dominic var före separationen från föräldrarna, enligt den beskrivning som i tingsrätten avgetts av släktingar och bekanta. Med det stora undantaget att han inte längre klarar av att vare sig tala om eller träffa de människor som stått honom allra närmast under hans första sju år i livet.

FAKTA: DETTA HAR HÄNT

• Efter bland annat anonyma brev om familjen Johansson beslöt socialnämnden på Gotland att i juni 2009 tvångsomhänderta då sjuåriga Dominic Johansson enligt Lagen om vård av unga.

• Klagomålen gällde att pojken hemundervisats under ett år och därför ansågs isolerad, att han hade hål i mjölktänderna, att han inte gått på den senaste kontrollen hos barnhälsovården och att han inte vaccinerats. Dessutom fanns påståenden om psykisk ohälsa hos Christer Johansson.

• Bland annat som en följd av de sociala myndigheternas misstänksamhet mot familjen hade föräldrarna planerat en flytt till Annies hemland Indien, där Christer Johansson fått ett arbete och Dominic skrivits in i en skola.

• Socialnämnden begärde dock handräckning av polisen för att den 25 juni 2009 ingripa mot familjen när de redan satt i det flygplan som skulle föra dem till deras nya liv i Indien.

• Socialtjänstemännen bad föräldrarna att få tala helt kort med deras son, varpå denne sattes på ett flygplan till Visby och en jourfamilj. Istället för att att få träffa sin son efter några dagar, så som först utlovat, infördes extrema umgängesbegränsningar: föräldrarna fick rätt att träffa sin son en timme var femte vecka och då under övervakning.

• När Christer Johansson fick reda på grunderna för tvångsomhändertagandet lät han genomföra en drogtest och en psykiatrisk undersökning, vilka båda visade att anklagelserna mot honom var grundlösa. Pojken skrevs in i en lokal skola på Gotland, och besök bokades hos en tandläkare.

• Trots detta nekade socialnämnden att lämna tillbaka pojken, och hävdade bland annat samarbetssvårigheter med föräldrarna. En psykologisk undersökning av Dominic i november 2009 visade att pojken inte utvecklades som han skulle för sin ålder, trots att barnhälsojournalen från det senaste besöket visat att han var fullt frisk och utvecklades normalt.

• Föräldrarna belades med umgängesförbud med sin son sedan Christer Johansson tagit med sig Dominic under två dygn november 2010, utan myndigheternas och fosterhemmets godkännande. För detta sattes han två månader i fängelse.

• Tvångsomhänder­tag­andet har överklagats till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, sedan samtliga förvaltningsrättsliga instanser gått på socialnämndens linje.

varldenidag.se, Fallet Dominic uppe i hovrätten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här