Vår tid att agera är nu!

Jag anser nu att vi nu har kommit till ett vägskäl. En global statskupp och ett totalitärt regimbyte är nu uppenbart och redan nu så blir stora delar av världens befolkningen utsatta för systematiska övergrepp som inte är i linje med demokratiska ideal. Vi ser var detta är på väg då tyranniska åtgärder redan införts på många andra platser. Detta är inte bara frågan om en attack mot de som inte vill vaccinera sig. Det är en attack mot alla människor och det öppna samhället.

Det är inte i linje med demokrati att alla medborgare ska uppvisa identifikation för att nyttja samhällstjänster samt spara denna information digitalt så vi alla blir övervakade. Det finns inget som skyddar oss från att detta nya system inte kommer att fortsätta att utnyttjas långt efter denna ”pandemi” är förbi. Det går nämligen alltid att påstå ett dessa åtgärder är till för att hindra framtida smittspridning. För att hindra detta akuta nödläge så måste vi agera nu.

Vi måste samarbeta globalt och ena oss under en och samma strategi. Jag delar här mina tankar om hur vi kan ta oss ur denna situation och skapa sann frihet.

Sanning och Frihet – Färgrevolutionen

Vi är i krig. Världsregeringarna har övergivit demokratiska värderingar och genomför ett globalt kontrollnät. Vi måste agera nu och jag uppmanar varje man, kvinna och barn att omedelbart agera.

Vi kräver att:

  • Stoppa registrering av medborgares rörelser, begränsningar av rätten till sammankomster och påtryckningar till att ta medicin.
  • Genomför en decentraliserad nationell sanning- och frihets-debatt där alla har möjlighet att dela sina åsikter och fakta.
  • Utlysa nyval i alla berörda länder som har deltagit i dessa olagliga inskränkningar.

Metod för att få igenom våra krav:

  • Informationskampanjer med vårt enhetliga budskap som går ut internationellt genom ett samarbete mellan alla rörelser och projekt som agerar för sanning och frihet.
  • Icke-våldsam civil olydnad genom ockupation av parker och offentliga platser samt,
  • Färgningen av byggnader och människor som aktivt genomdriver tyranniska åtgärder med vattenfärg och färgpulver.

Vi måste börja att agera mer offensivt. Det pågår i nuläget attacker mot civilbefolkningen som kan resultera i enormt lidande och död för miljarder människor. Det finns inget utrymme att stå bredvid och titta på. Vi kan heller inte endast tillgå helt lagliga medel för att få igenom vårt budskap. Vi har ett skarpt läge och en nödsituation. Vi måste agera handfast och se till att vi hörs och syns. Att följa en strikt icke-våldsam strategi är helt essentiellt. Dock så bör våra metoder innefatta civil olydnad och aktioner där straffen är acceptabla. Vi måste komma ihåg att naturlig lag går före en tyrannisk regim och att det i grund och botten är olagligt att stå bredvid och se på medans våldsbrott pågår framför våra ögon. Vår metod är inte att uppvisa ilska och aggression, utan genom att skapa en stående festival med musik och färger utan like.

Vårt budskap

  • STOPPA KONTROLLEN
  • SANNING & FRIHET

Sanning och Frihets-debatt

Vi måste få utrymme att debattera vad som händer öppet. Idag så blir alternativa röster censurerade och massmedia har ett tydligt motiv att främja den globala statskuppen. De är ägda av densamma och de facto propagandamaskin för globalisterna. Vi måste kräva att sanningen ska få möjlighet att komma fram och att fakta granskas av oss tillsammans och inte av privata korrupta aktörer.

Sannings- och frihetsdebatten bör finansieras fullt ut av staten och eventet ska sändas till allmänheten. Debatten måste vara helt decentraliserad och alla ska ha möjlighet att delta. Slumpade grupper av deltagare bör vara ansvariga för att höra och avgöra relevansen av varje deltagares bidrag och besluta vem som kvalificerar sig för att fortsätta i ytterligare debatter tillsammans med nominerade från andra grupper. Gruppstorlekar bör hållas små för att göra varje debatt hanterbar och effektiv.

Koalitionsparti för Sanning och Frihet

Att utropa till ett nytt val efter att sannings- och frihetsdebatten är över kommer att göra det möjligt för de nominerade genom sannings och frihets-debatten, och som har folkets förtroende, att ta makten och skapa ett nytt sannings och frihets-koalitionsparti där de kan anta nya lagar för att skydda oss från ytterligare tyranni.

Lagar för att stärka våra demokratiska rättigheter och processer

Sanning och frihets-koalitionen kommer att använda sin makt för att stärka våra demokratiska rättigheter till integritet, rörelsefrihet och rätt att samlas. De kommer också att ta upp andra frågor som tagits fram av sannings och frihets-debatten, inklusive problem med våra regeringar och den demokratiska röstningsprocessen, och skapa lösningar och sätta dem i lag.

Vidare diskussion

Jag har flera idéer för vad som skulle kunna komma ur en sådan debatt.

Vi kan ändra våra lagar för att inkludera kvantifierbara gränser för hot som potentiellt skulle begränsa våra demokratiska rättigheter samt strikta tidsfrister för alla lagar som skulle antas för att begränsa grundlagen. Detta kan skapa en lagändring som tydligt säger att: Eventuella begränsningar av demokratiska rättigheter endast kan göras om hotet är kvantifierbart och risken för befolkningen hävdas med hjälp av anekdotiska bevis. Faran måste vara i en omfattning som är mycket högre än någon naturlig variation som registreras under en längre tidsram.

Tidsgränsen för en begränsning av de demokratiska friheterna på grund av nödsituationer kan endast vara för en bestämd period och aldrig förlängas utöver den fastställda tiden för att säkerställa att demokratin ska kunna fortsätta. Denna gräns bör sättas till mindre än en halv mandatperiod för att röstningsprocessen ska kunna fortsätta ostört. Om ett hot fortfarande är högt bortom denna tidsgräns måste människor själva välja att begränsa sitt beteende utan tvång.

Ingen ska tvångsmedicineras utan samtycke utom i mycket speciella fall och i mycket begränsad skala. Ingen ska sättas i karantän om inget bevis inom rimlig tid ges för att handlingen är rättvis och direkt skyddar andra människor från skada och det inte finns några andra alternativ.

Vi kan ändra vårt röstsystem för att skapa starkare förtroende för lokala kandidater med hjälp av principerna i sannings- och frihetsdebatten. För att säkerställa det så måste alla kandidater gå igenom flera lokala debatter och nomineras i flera steg för att kunna få röster i valet. Inga privata kampanjer ska tillåtas. Politiska partier kommer att vara frivilliga och har inga juridiska konsekvenser.

Mikael Cromsjö
Vaken.se
UniteAwake.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här