Utarmat uran, uran 238 eller DU (depleted uranium) är ett lågstrålande giftigt ämne som bildas i stora mängder vid anrikning av uran för kärnbränsle och kärnvapen.

DU är mycket tungt och därför populärt som ballast i fartyg. När DU används i projektiler får de på grund av sin tyngd en mycket stor sprängverkan. Det är också hårt och används i stridsvagnar. När stridsvagnar och projektiler sprängs sprids DU-damm, kanske i nanostorlek, ut i omgivningen till luft, vattendrag, brunnar och odlingsfält.

Halveringstiden för uran 238 är 4,5 miljarder år.

Utarmat uran utstrålar alfa-, beta- och gammastrålning. Av dessa har alfastrålningen endast betydelse om den hamnar i organismen, särskilt via andningen. Betastrålningens räckvidd är också mycket kort och externt kan den endast utsätta huden. Gammastrålningen är genomträngande och förorsakar exponering också externt, men den gammastrålning som kommer från uran är relativt lågenergisk. En stor del av strålningen absorberas i projektilmaterialet.”

Naturskyddsföreningen varnar för risken att USA använder utarmat uran i sin övningsammunition.

USA har härjat särskild hårt i Irak med sina smutsiga uranbomber. Utarmat Uran/DU är klassat som massförstörelsevapen. USA och England ljög när de tog argumentet att Irak skulle ha massförstörelsevapen som grund för att anfalla Irak. Istället spridde de själva massförstörelsevapen när de väl kommit in i Irak.

Med stor sannolikhet har NATO begått samma brott i Libyen, se inslaget från RT nedan. Vilken ”befrielse”……

”Irak tar nu hjälp av Sverige och svensk forskning för att på ett säkert sätt kunna sanera och förvara utarmat uran från vapen och ammunition som använts i krigen.” publicerar Sveriges Radio, och fortsätter:

”Stora landområden är i dag kontaminerade, förklarar Sven Knutsson, professor i geoteknik.

– Väldigt mycket finns runt staden Basra som ligger i söder, och naturligtvis väldigt mycket kring Bagdad.

Enligt irakiska läkare är det utspridda uranstoftet den främsta förklaringen till att cancerfrekvensen i vissa områden tiofaldigats de senaste 15 åren.”.

Den tyska f d Greenpeaceaktivisten Werner Altnickel varnar också för farorna med utarmat uran som U