Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har lagt till en varning till faktabladen för covidinjektioner från Pfizer och Moderna för att indikera en ökad risk för hjärtinflammation.

Myokardit är inflammation i hjärtmuskeln och perikardit är inflammation i vävnaden som omger hjärtat.

Läs mer på newsvoice.se