När man tittar på dödligheten i Covid-19 i olika länder runt om i världen i ovanstående diagram framkommer en kuslig verklighet. I västländer där det medicinindustriella komplexet dikterar inom sjukvården är dödligheten per miljon innevånare ca. 5 gånger högre än i en rad andra länder, där man inte underordnar sig dessa ekonomiska intressen hos ett antal företag och en dominerande elit. Det är bara att läsa det rubricerade diagrammet.

I västvärlden har läkarna blivit i princip förbjudna av sina medicinska myndigheter att behandla Covid-19 sjuka med det 70 år gamla beprövade preparatet hydrokorokin – HCQ. Orsaken bakom detta förbud är att man i väst satsar helt på en strategi att möta pandemin med vacciner som ännu inte finns och som när de finns har en ytterst osäker effekt. Trots att vi har vacciner mot säsongsinfluensan brukar den skörda i storleksordningen lika många dödsfall som Covid-19. Intressenterna bakom skolmedicinens vansinniga förbud försöker på detta sätt lägga locket på för alla behandlingar som på något sätt kan hota de tusentals miljarder man räknar med att håva in på massvaccinationskampanjer framöver.

Girigheten driver skolmedicinen att med öppna ögon offra människors liv och hälsa. Borde inte detta vara åtalbart?

Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Fem tusen liv offrade i onödan?

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här