Filip Sjöström, ledaren för Tusenmannamarschen den 6 mars intervjuas av SwebbTV om initiativet och sig själv.

Han är uppväxt på en bondgård utanför Åkersberga i Roslagen norr om Stockholm, höll på med idrott i ungdomen och genom den lärt sig mer om hälsa.

Filip Sjöström vill öppna upp samhället under pandemin eftersom han anser att restriktionerna skadar mer än de hjälper. Han är ingen förnekare av corona men vill ha mer debatt om för- och nackdelar med nuvarande åtgärder.

Han har läst på ingenjörsprogrammet vid Tekniska Högskolan (KTH) och ekonomi vid Stockholms universitet. Det senare har lett honom till att kritisera det nuvarande valuta- och kreditsystemet.

Filip Sjöström vill leva på landet med självförsörjning med egen energiproduktion och får inspiration av liknande tankar hos Alexander Bard. Dagens stadsmiljöer har blivit alltför främmande och omänskliga. Att utnyttja teknik och beakta naturliga behov står inte i motsättning till varandra. Med internet på landsbygden är denna livsstil möjlig.

Han får frågan hur man ska försörja sig i framtiden i ett sådant samhälle där man bor på landet och ingår i ett handelsutbyte med andra länder, något han funderat på men ännu inte har svar på.

Bakgrunden till Tusenmannamarschen i mars var att Filip Sjöström ville göra något för världen, något större. Han och några likasinnade aktivister, bl a fotbollssupportern Max, började i december 2020 med en liten marsch från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. De stoppades på Skeppsbron i Gamla Stan och kom då till insikt om polisens motstånd.

Vid marschen i mars 2021 skadades sex poliser när de stod i armkrok på Guldbron vid Slussen. Filip Sjöström kommenterar det tråkiga tillfället, men han lägger ansvaret på polisledningen. Att hindra en folkmassa måste stå i proportion till polisens åtgärder. Några maskerade personer som var där för att ställa till problem kan ha varit provocerande och utlöst bråk.

Filip sjöng sången Stad i ljus, ofta framförd av Tommy Körberg, vid marschen och fick igång en bra stämning bland deltagarna. Han sjunger gärna och är en uppskattad sångare.

Pandemireglerna om begränsade offentliga sammankomster med maximalt åtta personer är för Filip Sjöström omoraliskt stiftade och grundlagsfientliga. Nedstängningarna är överdrivna och kritiska åsikter får inte framföras, t ex inom sociala medier. Han är besviken på Sveriges Radio och SVT som har svartmålat honom som konspirationsteoretiker.

Syftet med Tusenmannamarschen har varit svårt att få fram anser han. För frihet och sanning var temat för många ämnen hos de marscherande, men främst var kravet på öppenhet att ifrågasätta nedstängningarna. Många i marschen tar vitamintillskott och har intresse av holistisk medicin tror Filip.

Om medierna inte fanns hade vi inte märkt av pandemin, utom under våren 2020 då fler insjuknade än normalt anser Filip.

Efter Tusenmannamarschen bötfälldes han med 20 000 kr för att ha anordnat en olaglig demonstration med fler än åtta personer, något han kommer att överklaga. Han är också misstänkt för brott mot ordningslagen.

Han förbereder en ny manifestation den 1 maj och hoppas att många restaurangägare deltar, Första Majtåget för frihet och sanning. Kanske något politiskt parti hakar på.

swebbtv.se, Filip Sjöström intervjuas av SwebbTV