Film: Improbable Collapse av Michael Berger

911

En film som ifrågasätter kollapsen av World Trade Center den 11 september 2001. Michael Bergers film argumenterar för att det var förplacerade sprängmedel, controlled demolition i WTC-tornen som orksade kollapsen. Bergers film bygger till största del på material från DR. Steven E. Jones, professor vid Bringham Young University. www.improbablecollapse.com

Filmen ställer frågorna: Vem är ansvarig för händelserna den 11 september 2001 och följaktligen legimiteten bakom USA:s så kallade krig mot terrorism.

Medverkande:
Steven Jones,
Glenn Corbett, David Ray Griffin

James T. Hoffman och Kevin Ryan
Tucker Carlson, Larry Silverstein, Daniel Hopsicker,
Geoffrey Blank, Richard Ben-Veniste, et al.

Musik av:
Andrew Lowe Watson & Immortal Technique
USA 2006. Director: Michael Berger
Producerad av: Connect the Dots LLC

DVD-ROM:en innehåller även artiklar, källor för informationen i filmen, och en guide till 9/11 forskning.

Mer information på: www.improbablecollapse.com

Se trailer här:
http://improbablecollapse.com/page1.html

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here