Riksdagens grundlagsutskott sätter nu enhälligt stopp för statsministern Sanna Marins planer på att inskränka finländarnas rörelsefrihet och slår fast att förslaget inskränker orimligt mycket på grundläggande fri- och rättigheter. Samtidigt uppmanar man dock det politiska styret att söka andra vägar för att snara åt coronapolitiken ytterligare.

Grundregeln i regeringens förslag är att förbjuda medborgarna att röra sig utanför hemmet där tillåtna ärenden utanför hemmet är undantag från grundregeln. Därför anser grundlagsutskottet att förslaget ingriper för kraftigt i medborgarnas grundrättigheter, och bryter mot paragraf 23 i Finlands grundlag som redogör för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter under undantagsförhållanden.

Utskottets ordförande och tillika Sanna Marins socialdemokratiske partikollega Antti Rinne beskriver enligt skattefinansierade YLE själv förslaget som ”oproportionerligt” och att det ”inte kan anses vara nödvändigt”. Dessutom innehåller förslaget en tolkningsproblematik om vad som är förbjudet och vad som är tillåtet, påtalar han.

Läs mer på nyadagbladet.se, Finlands grundlagsutskott underkänner Marins försök till utegångsförbud

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här