Vaccinet som Aleksi fick heter Synflorix och tillverkas av GlaxoSmithKline. Samma pneumokockvaccin användes i ett vaccinexperiment i Argentina år 2008, då 14 spädbarn dog. Det finska läkemedelsverket var enligt Rokotusinfo medvetet om detta, men valde att bortse från problemet.

Vaccin mot pneumokocker, även kallat PCV-vaccin, ges åt alla finländska barn sedan år 2010. Vaccinet administreras i tre doser vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det påstås skydda mot hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninfektion. GlaxoSmithKline:s experiment med Synflorix i Finland blev föremål för en utredning i Högsta Domstolen i Helsingfors. Domstolen fann GSK skyldigt till att försöka hemlighålla uppgifter som måste vara offentliga.

vaccin.me, Finsk baby dog på grund av pneumokockvaccin – föräldrar tvingades vänta ett år på obduktionsresultat

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här