Den finska säkerhetstjänsten (Supo) önskar att få utökade befogenheter till att genomföra utökad övervakning av internettrafiken, skriver finska statliga Yle.fi.

Supo imponeras av det svenska Försvarets radioanstalt (FRA) som dock fått hård kritik i Sverige för att en stor del av all telefon- och internettrafik i Sverige passerar FRA.

Läs mer på nyadagbladet.se