Att inte ha på sig en ansiktsmask eller munskydd när man vistas offentligt blir i allt fler länder olagligt, och för den som bryter mot reglerna kan fängelse bli straffet.

I takt med att coronapandemin och covid-19 fortsätter lamslå stora delar av världen väljer flera länder och deras regeringar att ta till lagboken för att tvinga medborgarna att följa deras direktiv under pandemin.

Igår, måndag, blev Irland det senaste, i en lång rad av länder, att lagstifta mot personer som avviker från regelverket om bärandet av ansiktsmasker och munskydd på offentliga platser.

Irlands nytillträdde premiärminister Micheál Martin skrev under lagen, vilken förbjuder individer utan ansiktsmask att vistas och färdas i Dublins kollektivtrafik och på landets järnväg. Den som anses bryta mot lagstiftningen riskerar att straffas med fängelse i upp till ett halvår och böter på uppemot 2 500 euro, motsvarande nästan 26 000 svenska kronor.

Läs mer på nyadagbladet.se