Allt fler läkare runt om i världen varnar för riskerna med covidvaccinerna. Dessa läkare som dagligen arbetar med patienter är chockerade över att vårdetablissemanget är så ignorant inför de uppenbara kopplingarna mellan massvaccinationer och allvarliga sjukdomar samt plötsliga dödsfall hos unga och friska människor.

I ett brev till peer-reviewed-tidskriften Virology, kräver dr Kenji Yamamoto en japansk kardiovaskulär kirurg, att covid-19-vacciner måste stoppas. Han hänvisar till att covidvaccinerna kan kopplas till dödliga blodproppar och infektioner i blodkärl.

Yamamoto beskriver hur patienter avlidit av dessa sjukdomstillstånd. I sitt brev till Virology citerade han en svensk studie som visar att 8-9 månader efter vaccination med två doser var de covid-19-vaccinerade försökspersonerna mer benägna att få covid-19 än de ovaccinerade. Studien utgör bevis för att vaccinerna kan hämma immunförsvaret. Det skriver Jennifer Margulis and Joe Wang för Epoch Times.

Den ökade sannolikheten för trombos, såväl som för envisa infektioner på grund av undertryckt immunförsvar, är två huvudorsaker till att Yamamoto hävdar att läkare måste registrera vaccinationsdata innan de uför operationer. Covid-19 booster-programmet måste även stoppas, enligt Yamamoto.

Även andra läkare som aldrig tidigare har uttryckt sig offentligt varnar för vaccinerna. Dr Angelina Farella, en barnläkare baserad i Webster, Texas, hänvisar till tydliga VAERS-data. Hon säger att hjärtsjukdomar, dödsfall och vaccinskador hänger ihop och att hon aldrig sett ett så farligt vaccin.

Läs mer på newsvoice.se, Flera läkare i världen efterlyser ett stopp för alla covid-boosters – Unga och friska skadas och dör