Historien om hur fluor kom till världen och hur det började tillsättas i dricksvattnet är direkt kopplad till de ledande Illuminati-dynastierna.

I bland annat Fritz Springmeiers bok, The Illuminati Bloodlines, får man tydligt och klart ådagalagt vilka som är de högst ordnade dynastierna inom Illuminat-nätverket. Dessa uppges vara Rothschild, Rockefeller, DuPont, Collins, Van Duyn, Russell, Kennedy, Freeman, Onassis, Li, Astor, Merovingian, Disney, Reynolds, och Krupp. När man läser boken inser man framförallt varför just dessa blodslinjer är så högt ordnade.

Idag möts industrin av en flodvåg av rättegångar för att människor fått sina liv förstörda eller till och med avlidit på grund av asbest. Mellon Institute slogs samman med Carnegie Institute of Technology år 1967 (Carnegie är en annan känd Illuminat-familj vars imperium finansierades av Schiff och Rockefeller. Som vi vet opererar Schiff som agent för Rothschilds och de är idag, genom flera giftermål, praktiskt taget samma släkt. Dessutom levde familjerna Schiff och Rothschild i samma femvåningshus i Frankfurt på 1700-talet, och en Jacob Schiff kom att bli den största finansiären av Bolsjevik-revolutionen som var en flagrant verk av Illuminati).

Fluor användes i vattentillförseln i det forna Sovjet och sedan i Nazi-Tysklands koncentrationsläger, för att man visste att det gjorde fångarna fogliga och medgörliga. Det var bolaget I.G. Farben som utförde forskningen i Nazi-Tyskland och försåg Hitlers krigsmaskin med varor (bolaget installerade gaskammarna i Auschwitz år 1940); i styrelsen i bolagets helägda USA:kapitel satt Paul Warburg. Hans bror Max Warburg var en av grundarna till huvudbolaget i Tyskland, och ägde personligen mest aktier i det samt att han satt på styrelsen. Warburg är en topp-illuminat-familj som är ingift med Rothschild-familjen. (Paul Warburg var även fadern för grundandet av Federal Reserve år 1913 och det var hans son som 1950 stod framför USA:s senat och sade, ”Vi skall ha en världsregering vare sig vi vill eller inte. Den enda frågan är huruvida världsregering kommer uppnås genom erövring eller medgivande”.

Kettering-laboratoriet var ett av de största laboratorierna i världen och var mycket välfinansierat. Laboratoriets chef, Robert Kehoe, är mest känd för hans livslånga försvar för ämnet bly. Han och hans institut gjorde en massiv studie för hur bra fluor är och hur förnuftigt det skulle vara att tillsätta det i dricksvatten. Denna studie finansierades av Aluminum Company of America, Aluminum Company of Canada, American Petroleum Institute, DuPont, Kaiser Aluminum, Reynolds Metals, US Steel etc.. Alla dessa tillhör aluminiumindustrin, och DuPont och Reynolds är två av de högst ordnade Illuminat-familjerna.

I England meddelades det nyligen att det ska tillsättas fluor i grundskolornas mjölk, där de kallar det ”tandmjölk”. Tänk så fina tänder barnen kommer få!

Fluorets historia

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här