Just nu pågår en svensk forskarstudie där svenska skolbarn har förmåtts att under två års tid dricka fluoriderad mjölk med dagliga doser som är så höga att en del av de medverkande barnen kommer att ta skada och detta har tillåtits trots att studien lika gärna skulle ha kunnat utföras med vuxna försökspersoner. Samtidigt är The Borrow Foundation, organisationen som finansierar denna studie och samarbetar med WHO över hela världen för att barn få att börja dricka fluoriderad mjölk, ägare av patent i de flesta världsdelar för apparater som används för att fluoridera mjölk. Viktigt att veta är att studien är långt ifrån avslutad eftersom det har varit problem att få den så stor som det var planerat. Detta innebär att det finns en god möjlighet för alla oss som ogillar att det experimenteras på barn att en gång för alla sätta stopp för detta.

För knappt ett halvår sedan skrev jag en text om den pågående svenska studien där svenska skolbarn på flera orter i Sydsverige får dricka fluoriderad mjölk för att man ska kunna avgöra hur det påverkar karies. [1] När jag skrev den texten så var det mycket som var oklart gällande denna studie eftersom det enda jag då hade att gå på var vad som hade skrivits om den i de vanliga medierna och de texter som forskarna själva hade skrivit. Sedan dess har jag begärt och fått ut en del av dokumenten som reglerar studien samt ställt skriftliga och muntliga frågor till de som ansvarar för studien på Malmö högskola och nu börjar bilden så sakteligen att klarna.

Det första jag insåg när jag började gräva i detta är att denna studie redan har pågått i knappt tre år [2], att den fortfarande pågår och att den under de senaste 15 åren har föregåtts av flera tidigare svenska studier där barn har fått dricka fluoriderad mjölk [3].

Av tidningsartiklarna som i slutet av förra året uppmärksammade mig om den nu pågående studien så fick jag uppfattningen att studien som skulle utföras av folktandvården på fyra orter i södra Sverige precis hade påbörjats, men faktum är att den har pågått sedan slutet av 2012. Barn i Alvesta och Sölvesborg började dricka fluoriderad mjölk redan i slutet av 2012 och i Färjestaden på hösten 2013. Då barnen på varje ort ska dricka fluoriderad mjölk under två års tid så innebär det att den delen av studien redan är färdig i Alvesta och Sölvesborg medan det är några månader kvar av skadligt fluordrickande för barn i Färjestaden.

Tanken var att studien skulle utföras på fyra orter, men de som utför studien har ännu inte kunnat hitta någon ort i Halland som vill utföra studien. Först var tanken att den fjärde orten skulle bli Halmstad eller Tvååker, men då de inte har lyckats få igång studien på någon av dessa orter så talar de nu om att Falkenberg ska bli den fjärde orten. Det verkar dock i nuläget inte ens helt säkert att någon klinik i Falkenberg vill ta på sig uppgiften och om så är fallet så kanske studien istället måste utökas i Sölvesborg, Alvesta och Färjestaden, vilket innebär att ytterligare barn som vill ingå i studien måste rekryteras där för två års fluoriddrickande. Hela studien var, enligt kontraktet som är skrivet mellan The Borrow Foundation som finansierar studien och Malmö högskola som är ansvariga för den, planerad att pågå från 2012 till 2017 och nu verkar det som att de inte kommer att lyckas hålla den tidsplanen. [2] Två års fluordrickande av barnen ska nämligen följas av ytterligare tandläkarundersökningar som ska pågå till ett år efter att de har slutat att dricka den fluoriderade mjölken. Detta innebär att det tar minst tre år från och med nu tills studien kan vara färdig om de ska ha det antal försökspersoner som krävs för att studien ska ha tillräcklig statistisk styrka för att vara trovärdig. Antalet barn som ingår i studien får nämligen inte vara lägre än 280 om studien ska uppnå den statistiska styrka som eftersträvas. Alltså kommer de sista barnen att dricka fluoriderad mjölk ända till någon gång under 2017 och studien kan vara färdig som tidigast någon gång under 2018.

Något som är viktigt att förstå är att denna forskarstudie som nu utförs på barn i tolv- till trettonårsåldern lika gärna skulle ha kunnat använda sig av vuxna försökspersoner. En av de viktigaste etiska grundprinciperna inom forskningen är att man så långt det går försöker att undvika att forska på barn. Det som undersöks i studien är om dagligt drickande av fluoriderad mjölk kan hämma utvecklingen av syratolerans i plackets biofilm, om det kan förhindra karies och om låg syratolerans i plackets biofilm har att göra med hur snabbt karies utvecklas. Ingen av dessa frågeställningar kräver att barn används som försökspersoner, men ändå är det just barn som har valts. Inte heller har de som ansvarar för studien vid Malmö högskola någonstans motiverat varför de har valt att utföra studien på barn istället för vuxna.

Jag har försökt att tänka ut varför de som ansvarar för studien har valt att göra studien på barn, men inte lyckats komma på någon acceptabel förklaring. Det första jag funderade över var om det fanns någon speciell egenskap hos unga människors tänder som motiverade att studien utfördes på barn istället för vuxna, men kom snabbt fram till att om så vore fallet så skulle det helt säkert ha varit något som de ansvariga för studien skulle ha lyft fram i sin ansökan till etikprövningsnämnden. [4] Det finns dock inte ett ord nämnt, varken i ansökningen till etikprövningsnämnden eller i några andra dokument, varför studien skulle behöva utföras på barn.

Sådant jag skulle kunna tänka mig att de skulle försöka hävda är att det är bättre att göra studien på barn eftersom de dricker mjölk i högre utsträckning än vuxna, men jag anser ändå int