Karies eller tandröta uppstår när bakterier på tandytan ”matas” med raffinerat dödvitt socker och tomma kolhydrater från raffinerat vitt dödsbröd. Då avger bakterierna sura ämnesomsättningsprodukter som i sin tur angriper tandemaljen. Dessa sura ämnesomsättningsprodukter uppstår inte i lika hög grad om bakterierna ”matas” med oraffinerat socker (s.k. råsocker är i hög grad raffinerat, det består av 97% socker. Det är dock lite bättre än det vita som består av 100% socker) och oraffinerat bröd.

Koncentrationen av socker- och kolhydratmolekylerna är betydligt mindre och är betydligt mer komplexa i oraffinerade produkter, sistnämnda medför att bakterierna inte klarar av att bryta ned dem i samma utsträckning och därmed blir inte heller deras ämnesomsättningsprodukter så sura att tandemaljens naturliga försvar mot syra-attacker genombrytes.

Vad gäller fluoret så enligt den etablerade odontologiska och medicinska uppfattningen skyddar detta mot karies på så sätt att det byggs in i emaljen och stärker denna mot sura angrepp.

Det finns dock INGA (!!?) som helst vetenskapliga bevis för detta! Vi överlämnar ordet åt medicine professor Olov Lindahl:

”De flesta har troligen hört talas om fluor som man tillsätter vatten i avsikt att förhindra uppkomsten av tandröta (karies). Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min uppfattning en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.

I själva verket är fluor i de doser som rekommenderas (1 ppm) på sikt ytterst skadligt och en av delorsakerna till en rad sjukdomar och till ett för tidigt åldrande. En ppm (parts per million) betyder att det är en del fluor på 1 000 000 delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.

En viss kortvarig positiv effekt på tänderna av fluor är svårt att med absolut säkerhet utesluta. Om man ser positivt på alla de rapporter som finns, kan det tänkas att fluortillförsel i vattnet uppskjuter kariesangrepp något år för att på längre sikt i stället göra tänderna sköra och mer angripna.

Det är också möjligt att pensling av tänderna med fluor har en viss förstärkande effekt på emaljen. På sikt blir den dock mer ömtålig av behandlingen.

Mot dessa högst osäkra positiva, kortsiktiga effekter står dock de negativa effekterna – akut allergirisk och säker långsiktig förgiftning.