Ett FN-organ håller i tysthet på att utarbeta nya tekniska standarder som syftar till att göra det omöjligt att vara anonym på internet. Regeringen i Kina och den amerikanska avlyssningsmyndigheten NSA har båda en ledande roll i arbetet, som till stor del sker bakom stängda dörrar.

Standarderna utvecklas inom ramen för International telecommunication Union (ITU), som är ett FN-organ, närmare bestämt inom dess arbetsgrupp Q6/17. Syftet är att säkerställa spårbarhet på internet – det ska alltid gå att få fram information om vem som ligger bakom internetkommunikaton.

Listan på vilka som är drivande i arbetet är intressant. Två av de fem
ledande personerna i gruppen är Tian Huirong från det kinesiska ministeriet för telekommunikation och Richard Brackney från amerikanska National Security Agency (NSA). Det senare är en myndighet ansvarig för global avlyssning för USA:s räkning.

Den amerikanska nyhetstjänsten CNET har gjort en grundlig research kring anonymitetsutrotningsprojektet och funnit mycket hysch-hysch. medlemmarna i Q6/17 vägrar att lämna ut viktiga dokument, svarar i många fall inte på frågor och deras möten sker bakom stängda dörrar. flera av de nyckelpersoner som reportern bakom nämnda artikel försökt intervjua har avböjt att lämna kommentarer om arbetet inom 6/17. Ett dokument som CNET i alla fall kommit över härstammar från de kinesiska myndigheterna. Det innehåller följande formulering:

”En mekanism för IP-spårning [IP traceback] måste vara anpassad för att klara varierande nätverksomgivningar, såsom olika internetprotokoll (IPv4 och IPv6), olika anslutningsmetoder (tråd och trådlöst) och olika anslutningsteknologier (ADSL, kabel, Ethernet) och så vidare […] För att säkerställa spårbarhet måste viktig information om avsändaren loggas.”

Ett annat dokument, som uppenbarligen har läckt ut, innehåller följande formulering:

”En politisk opponent till en regering publicerar artiklar som framställer regeringen i dåligt ljus. Regeringen, som har en lag mot all opposition, försöker identifiera källan till de negativa artiklarna men dessa har publicerats via en proxyserver. Regeringen kan inte spåra källan och författarens anonymitet skyddas.”

Hemlighetsmakeriet till trots verkar det uppenbart att FN-organet arbetar med målet att avskaffa anonymitet på internet. Indikationerna är många, utöver de ovan nämnda. Ett exempel: Efter ett möte med en säkerhetsgrupp inom ITU för några år sedan skrev man i sammanfattningen:

”Anonymitet ansågs som ett viktigt problem på internet (kan leda till kriminalitet). Personlig integritet krävs men vi måste se till att sådan tillhandahålls genom pseudonymitet istället för anonymitet”.

Med pseudonymitet (”pseudonymity”) menas en slags skenbar anonymitet som egentligen inte är anonymitet eftersom den vid behov kan brytas igenom av myndigheter. Ett annat exempel är denna formulering, som ingick i ett tidigt ITU-förslag som lämnats in av ett israeliskt företag:

”Spårbarhet innebär att alla framtida nätverk ska möjliggöra source trace-back”.

Oron hos medborgarrättsorganisationer och andra integritetsanhängare är stor för vad som kan bli resultatet av ITU:s nya standarder. ”Den tekniska innebörden av den här funktionen är ett sådant monster att den inte får och inte ska bli verklighet”, säger Jacob Appelbaum, en av utvecklarna av anonymiseringstjänsten TOR. Sådana tjänster, som hjälper människor att bli anonyma på nätet, är hotade av FN-initiativet.

En annat kritiker är Marc Rotenberg, director på den Washington-baserade medborgarrättsorganisationen Electronic Privacy Information Center (EPIC). Han säger: ”Det oroande är att det inte verkar finnas någon analys av hur ett sådant här system skulle kunna missbrukas. Det är verkligen en människorättsfråga […] När NSA går i bräschen för standardiseringsarbete måste man fråga sig hur mycket som handlar om säkerhet och hur mycket som handlar om övervakning”.

Tanken är att den nya spårningsstandarden ska börja gälla under 2009. Exakt hur är oklart.

Kommentar: Att anonymiteten är en utrotningshotad företeelse har varit uppenbart länge, och det visar sig på många plan och i många länder. Ett exempel är att svensk polis vill förbjuda anonyma kontantkort för mobiltelefoner, ett annat att det i Italien finns lagkrav på att den som surfar på ett internetcafé först måste identifiera sig (och sedan loggas all verksamhet).

http://news.cnet.com/8301-13578_3-10040152-38.html