Med anledning av Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen.
Den informationen som kommer därifrån men framförallt från våran nya försvarsminister som dessutom vill att KSI/FRA skall ha samma befogenheter som NSA har i USA är katastrofal.

Om nu terrorismen uteslutande utövas av den egna staten i syfte att inskränka medborgarens rättigheter och friheter så är det ju själva staten man skall bekämpa. (Oklahoma City, 911, WTC1993, Waco)

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14420730.asp

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14422613.asp

Det var väl det man kunde tänkas sig att Nordic Battle Group skulle användas i ett offensivt syfte, för att bekämpa terrorism!!
Detta är inget mer än en EU-militär som kan användas för alla syften t.o.m. emot civila medborgare :

http://www.mil.se/article.php?id=12793