Bisfenol A som ingår i bisfenolplast togs ursprungligen fram av läkemedelsindustrin som syntetiskt kvinnligt könshormon. Hur detta har hamnat i förpackningar inom livsmedelsindustrin kan man undra. Vill man avsiktligt göra befolkningen mer feminin och orsaka sjukdomar genom hormonrubbningar?

Bisfenol A ingår i polykarbonatplast som används inom livsmedelsindustrin. Bisfenol A kan även ingå i det ytskikt som finns på insidan av kartongförpackningar och konserver. Hur ska man då undvika detta syntetiska kvinnliga könshormon som kan orsaka svåra sjukdomar när det kan finnas i plastförpackningar, kartongförpackningar och konserver? Jag anar ett illasinnat försök att förgifta befolkningen och ändra på deras natur genom hormonrubbningar. Även om det hela skulle vara ett otroligt misstag kan man undra varför man låtit detta pågå under en så lång tid. Går det inte att göra plastförpackningar utan att massmedicinera folket med ett ämne som kan orsaka sjukdomar?

Kemikalieinspektionen vill att Sverige ska stoppa bisfenolplast men livsmedelsverket vill vänta, vad vill livsmedelsverket vänta på? Troligtvis hade mer välfinansierad kritisk forskning skett på detta område om myndigheter och industrin sett ett behov detta, uppenbarligen har man varit nöjd som det är.

Toppstyrningen inom EU gör att livsmedelsverket kommer att vänta med ett eventuellt förbud. Det verkar kvitta hur många forskare som varnat för detta syntetiska könshormon som slutligen hamnar i kroppen då det inte är stabilt bundet till plastförpackningarna och de andra typerna av förpackningar det används i. Bara tanken på att man tillför befolkningen syntetiskt könshormon borde leda till ett omgående förbud oavsett vad EU säger. Har EU-medlemskapet gjort svenska myndigheter helt oförmögna att själva gå till handling? Man kan fråga sig vad som gör EU till absoluta experter på alla områden. Så det blir till att fortsätta för folk att gå till mataffärerna och få en daglig dos av syntetiskt kvinnligt könshormon som kan orsaka svåra sjukdomar.

Originalartikel

Den dolda agendan