Folkhälsomyndigheten backar – PCR-test kan inte avgöra om någon är smittsam

är smittsam i karantän coronatest Björn Olsen Reiner Fuellmich negativt covid-test

I sin uppdaterade vägledning för bedömning av smittfrihet skriver Folkhälsomyndigheten att PCR-tester inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och på virus som redan oskadliggjorts av kroppens immunförsvar. Därför kan testerna inte heller avgöra om någon person är smittsam eller inte och ska heller inte användas i detta syfte.

I massmedia har PCR-tester lyfts fram som en säker och etablerad metod för att avgöra huruvida någon är smittad av viruset eller inte och kan smitta andra människor – något som alltså är direkt felaktigt.

Läs mer på nyadagbladet.se

1 kommentar

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here