OBS – Måndag 24 oktober 18:30 (år 2010) ABF-HUSET, STOCKHOLM
[Klicka här för mer information i kalendern.]

Föredrag med Niels Harrit, forskare och lektor i kemi vid Köpenhamns universitet. Harrit har publicerat cirka 60 förhandsgranskade (peer-reviewed) artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter.

I de flesta människors medvetande var World Trade Center (WTC) två gigantiska tvillingtorn som kollapsade och blev till grus, efter att ha blivit träffade av jetflygplan den 11 september 2001. Få människor vet att centret i verkligheten bestod av sju byggnader placerade runt ett torg. Den sjunde av dessa byggnader var hälften så hög som tvillingtornen, men nådde ändå trots allt nästan 200 meter upp med sina 47 våningar och täckte en grundareal på lite mindre än en fotbollsplan.

Ännu färre människor vet att denna byggnad kollapsade sent på eftermiddagen den 11 september, sju timmar efter att tornen kollapsat. Byggnad sju, utan att ha blivit träffad av något flygplan.

Detta föredrag kommer att fokusera på de fascinerande tekniska och fysiska omständigheterna kring denna händelse, som torde kunna betecknas som den mest oväntade och oförklarliga kollapsen i den moderna arkitekturens historia.

I den första delen av föredraget redogörs bland annat för den officiella förklaringen till kollapsen, så som den framställs i en rapport från National Institute of Standards and Technology (NIST), från september 2008. Denna förklaring kommer att ställas mot några enkla observationer och mot Newtons gravitationslag.

I den andra delen presenteras en reviderad hypotes som understöds av teknisk dokumentation – inklusive de senaste upptäckterna.

Anarchos, Föredrag 24 oktober (år 2010) i Göteborg: Byggnad 7 – en ödesdiger nutidshändelse

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här