William Binney går i detta föredrag bland annat in på hur NSA kan följa en person i realtid. Han visar även bevis på att NSA kände till attackerna den 11:e september 2001 i förväg.