Föreläsning om Codex Alimentarius i Stockholm, Göteborg och Örebro.

Codex Alimentarius, (latin ”boken om livsmedel”) är namnet på regelverket för livsmedel inom FNs ramar. Programmet är gemensamt för Food and Agriculture Organisation (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO) som i Sverige ansvaras av Livsmedelsverket.

Scott Tips från National Health Federation kommer till Sverige för att föreläsa om FNs målsättning att införa en global standard för livs- och läkemedel genom Codex Alimentariuskommissionen. Denna nya standard kan bli ett hårt slag mot bl.a. alternativmedicin och biodynamiskt jordbruk.

Göteborg
Plats: Backa Folkets Hus, A-salen
Datum: Söndagen den 22 november, år 2009
Tid: 16:30-19:30
Pris: 120 kr

Stora transnationella livsmedels- och läkemedelsföretag genom Världshandelsorganisationen (WTO) använder FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation och WHO som verktyg för
att på sikt eliminera all alternativ medicin, alternativ läkekonst och ekologisk odling. Dessa företag vill ha total kontroll över världens livsmedels- och läkemedelsproduktion och samtidigt tvinga mänskligheten att äta genmodifierade grödor, hormonbehandlat kött och kemiskt framställda mediciner. De vill genom Codex säkerställa stora ekonomiska vinster på bekostnad av människors och djurs hälsa. Detta är möjligt på grund av att representanterna som sitter i Codexkommissionen i de flesta fall inte är sakkunniga i hälsofrågor. De flesta är byråkrater utan någon som helst kunskap om kost och hälsa och de är dessutom utsatta för påtryckningar från aggressiv lobbyverksamhet från de transnationella storföretagen.

National Health Federation grundades 1955 och är en konsumentorganisation som verkar för att människor ska ha rätt till att konsumera hälsosam mat och kosttillskott och att kunna använda alternativa behandlingsmetoder utan restriktioner från regeringen. NHF är den enda konsumentorganisationen i världen som har rätt att närvara vid Codexkommissionens möten.

Scott Tips är en amerikansk jurist som har specialiserat sig på frågor gällande bl.a. livs- och läkemedel, ideella organisationer och varumärken. Han har varit ordförande i NHF sedan 2007 och har närvarat vid fler Codexmöten än någon annan representant för NHF.

Årets Codexmöte ägde rum i Düsseldorf i Tyskland mellan den 2 och 6 november. Scott Tips kommer alltså att ha med sig färsk information om vad som är aktuellt i kommissionens arbete med att inskränka våra rättigheter till ett hälsosamt liv.

Stockholm
Plats: Bagarmossens Folkets Hus
Datum: Torsdagen den 19 november
Tid: 18:45 – 21:00
Pris: 80 kr

Örebro
Plats: Stadsbibliotekets hörsal
Datum: Fredagen den 20 november
Tid: 17:30-20:30
Pris: 120 kr

Göteborg
Plats: Backa Folkets Hus, A-salen
Datum: Söndagen den 22 november
Tid: 16:30-19:30
Pris: 120 kr

Föredraget kommer att hållas på engelska.

Information om föreläsningen i Stockholm: info@vaken.se

Information om föreläsningarna i Örebro och Göteborg: info@backtobeing.se. Förskottsbetalning föredras men är inget krav för Örebro och Göteborg. Sätt in 120 kr per person på bankgiro 332-7038. Ange namn på den eller de som kommer samt märket ”Scott Tips”.

Läs mer och ladda hem affischer i forumet

Arrangörer: VAKEN.se och Back to Being.