En väl orkestrerad förtalskampanj mot förlaget Alhambra, som har pågått i sju år och bedrivits på nätet, i stora dagstidningar och i olika svenska tevekanaler och tidskrifter, har åsamkat förlaget kännbara ekonomiska förluster. Viljan att ifrågasätta givna sanningar i förljugna tider har man dock inte kunnat knäcka. Och författarna Alhambra valde att publicera var ingalunda marginella figurer (1).

Den officiella konspirationsteorin som påtvingades folken runt om i världen, utan någon hållbar bevisföring, uppfattades på förlaget som en dubbel attack mot rättsstaten och all vetenskaplig empirism, två oumbärliga förutsättningar för en fungerande demokrati. Denna uppfattning delas tydligen inte av en stor del av det svenska kulturetablissemanget, som vägrar befatta sig med frågan eller ens debattera den offentligt. Vilken kontrast mot de uppoffringar som det amerikanska motståndet har visat upp alltsedan 2001 på universiteten och bland politiker, militärer, FBI- och CIA-agenter och statstjänstemän (2)! För att inte tala om de tusentals arkitekter och ingenjörer som nu organiserat sig i den ständigt växande Architects & Engineers for 911 Truth (3)!

Alhambras blomstring under så många år har ju berott på det svenska etablissemangets goda vilja. Så länge man publicerade arabiska författare som är kritiska mot den egna kulturen var förlaget hjälteförklarat på kultursidorna. Men när förlaget började publicera västerländska författare som är kritiska mot den utveckling västerlandet genomgått efter 11 september förvandlades man till persona non grata och en måltavla för allehanda fula knep.

Som exempel på ”fula knep” kan jag nämna Torbjörn Elenskis angrepp i DN dagen innan professor David Ray Griffin skulle föreläsa på ABF i Stockholm, i maj 2009. I sin artikel anklagade Elenski professor Griffin för att vara amatör, antisemit och revisionist, utan att ens ha läst eller hört honom. Dessa svepande anklagelser kom som en chock för Griffin som har författat en bok tillsammans med en judisk rabbin samt själv lagvigt sin egen dotter med hennes judiske make! Elenskis påstående om Griffins ”antisemitism” är med andra ord grundlöst och förljuget. Elenski fick dock svar på tal direkt på YouTube. Men under hösten 2009 fortsatte angreppen i Kalla Fakta (TV4) och senare samma vecka på Debatt (SVT) där samme Elenski nu gick till angrepp mot Alhambra utan att man hade fått möjlighet att besvara honom. Han beklagade förlagets förfall och dess spridning av ”naziliknande idéer” inför tevetittarna!

Detta sanslösa utfall riktades mot det förlag som publicerat Naguib Mahfouz, Adonis, Ibn Khaldun, Noam Chomsky, Teilhard de Chardin, Jacques Berque och Fernand Braudel, bara för att nämna några storheter i dess långa backlist. DN:s kultursida tillsammans med svenska tevekanaler hade därmed bidragit till att sprida förtal mot både David Ray Griffin och Alhambra Förlag!

Förlaget har även många judiska vänner som även de har tagit avstånd från sionismens koloniala och rasistiska framryckning. Min förhoppning är att Alhambra har bidragit till att kristna, muslimer, judar med flera har kunnat hitta en gemensam mark bortom realpolitikens fula spel. För visst kan man låta världen styras via realpolitik och andefattig teknologi. Men den kan bara blomstra när människan befrias från kollektivets programmering och förutsättningslöst går andra människor till mötes.

Så många människor har redan dött i de krig som startades på grund av 9/11. Attackerna mot den amerikanska konstitutionen och mot andra konstitutioner runt om i världen är också en följd av 9/11. Är en ny opartisk utredning för mycket begärt av en rättsstat, när så mycket är oklart och så mycket står på spel?


Noter:

(1) Eric Laurent är en av Frankrikes mest kända journalister (Le Figaro) och en bästsäljande författare vars böcker om Bushdynastin filmatiserades och till och med visades på svensk teve, dock utan att nämna att böckerna fanns utgivna på svenska! Andreas von Bülow är före detta teknologi- och forskningsminister under Schmidts regering i dåvarande Västtyskland samt ledamot för socialdemokraterna i tyska riksdagen under 25 år och en stor auktoritet på underrättelsetjänster, och David Ray Griffin är professor i teologi och religionshistoria med 35 vetenskapliga publikationer bakom sig Bland annat ”Physics and the Ultimate Significance of Time”, ”The Reenchantment of Science”, och ”Religion and Scientific Naturalism: Overcoming the Conflicts”. Tio av hans böcker har handlat om 11 september. ”The New Pearl Harbor Revisited: 9/11, the Cover-up