Sharon Lerner på The Intercept skriver att striden om Roundup handlat om det aktiva ämnet glyfosat, men det finns andra ämnen – inerta ingredienser – i Roundup som stödjer glyfosatets verkan på ogräs. Det finns både adjuvanter och ämnen som ökar genomsläppligheten så att glyfosatets effekt ökar respektive bättre kan tränga in i växterna. Vissa av dessa ingredienser har tillverkarna av glyfosatbaserade ogräsmedel dolt eftersom de betraktas som affärshemligheter.

Intercept skriver att stämningar mot bl.a. Monsanto nu fokuserar på dessa ämnen i de fall ogräsbekämpningsmedel lett till att personer förgiftats eller blivit sjuka i bl.a. cancer.

”Monsanto “knew or should have known that Roundup is more toxic than glyphosate alone and that safety studies of Roundup, Roundup’s adjuvants and ‘inert’ ingredients” were necessary.”

Hälsomyndigheter oeniga om glyfosatets hälsopåverkan –  men det beror på hur ärligt de genomfört testerna
Världshälsoorganisationens internationella avdelning för cancerforskning (IARC) deklarerade 2015 att glyfosat som en trolig cancerogen för människor. IARC pekar på en koppling mellan glyfosat och “non-Hodgkin lymphoma”, bevis för att glyfosat ger cancer vid djurförsök och starka bevis för att ämnet även orsakar DNA-skador på människor. IARC undersökte påverkan från glyfosat, Roundup och andra herbicider.

Läs mer på newsvoice.se, Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här