Föreställningen att människans ursprung var i Afrika är i det närmaste etablerad, men nu kan forskare ha hittat 5,7 miljoner gamla fotavtryck på Kreta som kan tvinga paleontologer att skriva om människans historia. Kan vissa av våra äldsta förfäder ha varit européer?

Om de nya fynden får fäste kan människan ha utforskat Europa långt tidigare än tex ”Lucy” av arten Australopithecus afarensis som man tror levde i Etiopien för 3,2 miljoner år sedan.

Läs mer på newsvoice.se