Independent Science News meddelar att en studie, som publicerats i GM Crops and Food, visar att genetiskt manipulerade grödor med virusgener kan sprida virusformer och ge sjukdomar som är resultatet av transgener som förflyttats från en organism till en annan.

En organism som försetts med transgener är ett exempel på en Genetiskt Modifierad Organism (GMO). Industrin använder inom sin GMO-forskning växtvirus för att ge olika grödor nya egenskaper. Nu misstänker forskare att virusgen nr 6 (Viral Gene VI) kan orsaka sjukdomar. Genen misstänks även kunna störa grödans naturliga förmåga att motstå angrepp från naturliga sjukdomar i naturen.

Det ger i sin tur anledning att ytterligare använda kemiska/artificiella bekämpningsmedel vid odling, vilket gynnar den kemtekniska industrin.

Läs mer på newsvoice.se, Forskare misstänker att virusgener i GMO-grödor kan vara sjukdomsframkallande

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här