Den profilerade forskaren Stephanie Seneff vid Massachusetts Institute of Technology menar att massvaccinationskampanjen av befolkningen med mRNA-vaccinen ser ut att leda till att allvarliga kroniska sjukdomar ökar drastiskt och därtill kan orsaka infertilitet – vid sidan av den alarmerande förekomst av dödsfall som nu relateras till de kontroversiella injektionerna.

Det är i en intervju med franska France Soir som Seneff går ut med sin analys av mRNA-vaccinerna som hon bland annat publicerat i en vetenskaplig artikel med titeln ”Värre än sjukdomen” som behandlar de experimentella mRNA-vaccinen som just nu injiceras på bred front.

– Det vi hittade var för mig skrämmande, säger MIT-forskaren.

Seneff skräder inte orden och menar att vi bland annat kommer att se en “chockökning” av nervsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och cancerfall i en nära framtid.

– Unga människor kommer att få de här sjukdomarna. Yngre och yngre och fler och fler. De kommer inte att veta varför, vi kommer inte att koppa ihop det. De här injektionerna är extremt farliga och det är för att de får dina celler att producera spikprotein utan kontroll, slår Seneff fast och betonar att det är just spikproteinet som vaccinet framkallar av allt att döma är vad som primärt orsakar hälsoskadorna för dem som tar sprutan.

– Det är faktiskt faran. För de antikropparna kan förvandlas till autoantikroppar och attackera alla möjliga former av vävnad och orsaka olika autoimmuna sjukdomar, förklarar hon.

Nya Dagbladet har tidigare skrivit om hur Stephanie Seneff var en av de forskare som påtalat läckta uppgifter om hur spikproteiner från Pfizers coronavaccin under djurförsök tagit sig ut i blodomloppet och in i djurens olika organ.

– Vi förgiftar i praktiken alla människor som får den här injektionen med spikprotein.

Ett annat oroväckande problem, betonar Seneff, är att spikproteinet är ett prionliknande protein och hon befarar därför att dess egenskaper kan leda till att de som vaccinerar sig orsakar en mängd svåra sjukdomar så som exempelvis Parkinsons sjukdom där nervsystemet bryts ner och den dödliga sjukdomen Creutzfeldt–Jakobs sjukdom där hjärnan degenererar – en sjukdom som inom djurriket tagit sig uttryck i galna kosjukan och hos människor framförallt varit känd för att drabba kannibalstammar.

– På grund av den massiva produktionen av spikprotein så tror jag att vi kommer få se protein som tar sig in i cirkulationen och går upp i hjärnan och triggar igång en process som i förlängningen leder till en allvarlig neurodegenerativ sjukdom, säger Seneff.

Paradoxalt nog pekar Seneff på att vaccinet samtidigt kan leda till att infektionsförmågan hos coronavirus faktiskt ökar på grund av icke-neutraliserade antikroppar och att människor blir sjukare än om de överhuvudtaget inte hade vaccinerat sig, vilket bland annat kan leda till svåra luftvägssjukdomar.

Läs mer på nyadagbladet.se, Forskaren: mRNA-vaccinen kan leda till infertilitet och dödliga sjukdomar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här