Den 20:e september 2021 hölls en konferens vid det patologiska institutet i Reutlingen i Tyskland där resultaten från obduktioner av 40 personer som fått covid-19-vaccin presenterades. Slutsatsen är att minst 30% av dödsorsakerna var resultatet av fatala vaccinskador. Den mer troliga siffran är 40%, enligt forskar-teamet.

Vävnadsanalyser utfördes av patologerna professor Arne Burkhardt och professor Walter Lang. Resultaten bekräftas av professor Peter Schirmacher att fler än en tredjedel av 40 döda personer avlidit på grund av fatala vaccinskador. Samtliga undersökta personer hade avlidit inom två veckor efter vaccination.

Mikroskopiska detaljer från vävnadsprover visades under presskonferensen som också presenterade resultat av en analysen av vaccinprover från en österrikisk forskargrupp, som kommit fram till liknande resultatet som forskare i Österrike, Japan och USA. Alla videopresentationer om forskarnas fynd som postats på Youtube tar snabbt bort.

Läs mer på newsvoice.se