Fortsatt tvångsvaccinering i Frankrike

Vaccinationer offer för vaccin influensavaccinet mässlingvaccination oförmögna till arbete MPR-vaccinet folk ska tvångsvaccineras Pfizer-vaccin

Författningsrådet i Frankrike sammanträdde idag, den 20 mars 2015, i frågan om obligatorisk vaccinering är förenlig med grundlagen i Frankrike. Svaret man kom fram till var, ja.
Det försvarades med att det finns ett konstitutionellt krav för att skydda befolkningens hälsa.

Frågan togs upp i rådet efter att föräldraparet Marc och Samia Larère vägrat vaccinera sin treåriga dotter Louisa mot difteri, stelkramp och polio.

Läs mer på Canal 2nd Opinion

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here