Fortsatt tvångsvaccinering i Frankrike

0
vaccinspruta

Författningsrådet i Frankrike sammanträdde idag, den 20 mars 2015, i frågan om obligatorisk vaccinering är förenlig med grundlagen i Frankrike. Svaret man kom fram till var, ja.
Det försvarades med att det finns ett konstitutionellt krav för att skydda befolkningens hälsa.

Frågan togs upp i rådet efter att föräldraparet Marc och Samia Larère vägrat vaccinera sin treåriga dotter Louisa mot difteri, stelkramp och polio.

Läs mer på Canal 2nd Opinion