En terminator med uppgift att ödelägga, har alltsedan 1980 härjat i olika länder i Mellanöstern. Förvirrad, ja, han har nämligen inte agerat på sitt hemlands instruktioner, utan fått order från en tredje makt som hela tiden haft en klar målsättning. Det landets målsättning har alltsedan år 1982 varit att undan för undan ödelägga, pulvrisera, samtliga arabstater. Just det, det var inte svårt att gissa vilket land det var som höll i taktpinnen – Israel är rätt svar.

Yinon-planen från 1982 angav klart ovan skisserade målsättning och den kom senare  1996 att kompletteras  av de amerikanska sionisterna, Perles, Feiths och Wurmsers i skriften, ”New strategi for Securing the Realm”. I den anges hur Israel med hjälp av Nato ska kunna utforma sin strategiska miljö genom att smula sönder de arabiska grannländerna.  Israel och USA arbetade tätt tillsammans enligt dessa linjer och allt tyder på att 9/11 attentatet i Washington var resultatet av ett gemensamt arbete.

Endast några dagar efter denna katastrof blev general Wesley Clark kallad till Pentagon där hans överordnade tog fram en lista där de arabstater som skulle förstöras namngavs. Clark frågar då: ”Is it classified?” He said:  ”Yes Sir”,  I said: ”Well dont show it for me”. Men det var alltså sju stater som skulle demoleras inom fem år. Svårigheten var bara att få det att se ut som inbördeskrig.

Egentligen hade ödeläggelsen av arabvärlden börjat tidigare, nämligen då sionisterna Jimmy Carter och Zbigniew Brzezinsky år 1979 beslöt att stödja Mujahedin-rörelsen i Afghanistan med hjälp av narkotikapengar och CIA-pamfletter tryckta i Kanada. Resultatet av denna fortfarande pågående draksådd känner vi väl till.

Mujahedeen fick sedan många förgreningar framåt i tiden och under olika namn såsom IS, ISIL, al-Quada. Samtliga dessa har stöttas av USA/Israel och utgjort redskap för att skapa det som man gärna benämner ”inbördeskrig”.

Ett undantag från denna dödslista upptäcker vi snart, nämligen den kurdiska delen av Syrien. I Yinon-planen finns den kurdiska delen av Syrien omnämnd som ett skyddsobjekt som måste bevaras genom vänskap. Israel har sedan hela tiden stött kurdiska separatister i denna del av nationalstaten Syrien. Detta av två skäl; Kurddelen som numera kallas Hasaka är en landsdel rik på olja och gas samt en bördig åkermark lämplig för bl. a. vete. En självständig stat här skulle avsevärt minska Syriens ekonomiska förmåga. Också ur strategisk synpunkt är Hasaka värdefull ur israelisk synpunkt  som militärt slagkraftig i ryggen på Damaskus. Syriska truppers inmarsch i den kurdiska delen av Syrien är en stor förlust för Israel liksom för USA.

Under de senaste dagarna har vi vid flera tillfällen fått höra att USA kom till Syrien för att bekämpa IS. Det är en lögn som är ofantlig. IS har hela tiden stridit mot Damaskus regimen på USA/Israels uppdrag, och att då USA skulle bekämpa de IS- enheter som strider mot Damaskus är mer än orimligt. Undantaget är det rika kurdområdet där IS är lika intresserade av naturtillgångarna  som de kurdiska rebellerna. I övriga delen av Syrien stödjer USA IS av hjärtans lust. Under Obamas sista dagar som president gav han IS en avskedsgåva på 300 miljoner dollar i form av framförallt militär utrustning. Och stödet fastän i mindre skala har sedan fortsatt under Trump.

Verkligheten är den att USA är i Syrien illegalt och har varit det hela tiden. Och till och med före kriget så fanns det amerikanska agenter i landet för att förbereda en krigsutveckling. Man uppträder alltså kriminell när man vistas i landet. Och inte nog med att man finns i Syrien som representant för världens rikaste land – man ägnar sig också åt stöld och smuggling i stor skala av landets tillgångar. Senast för några dagar sedan, den 25 okt. publicerade SANA satellitbilder på hur amerikanska enheter fyller tankvagnar i nordöstra Syrien med olja som sedan fraktas utomlands för försäljning. På detta sätt kan man delvis finansiera sina bandit insatser i det fattiga landen.

De krigsförband som Trump för en vecka sedan lovade att ta hem, till kongressens stora förtret kom ganska omgående att i stället för hemtagning köra österut för att säkra stölderna av gas och olja. USAs försvarsminister, Esper kunde den 25 okt. meddela de andra medbrottslingarna i  Nato-högkvarteret att ”USA is taking some actions to stregthen our position at Deir Ezzor, to ensure that we can deny ISIS access to the oil fields.” Väldigt smart, man ville lägga beslag på oljan för eget bruk. Som ovan framgår så var Nato inblandad i diskussionerna och sitter därmed fast i gangster-byken.

Den 26 oktober lät den ryske generalen Koneshenkov publicera satellitbilder som visade hur amerikanska enheter ombesörjde stöld och smuggling av syrisk olja. ”Tank trucks guarded by us military servicemen and private military companies smuggle oil from fields in eastern Syria to other countries and in the event of any attack on such a convoy, US special operations forces and combat aviation are immediately used to protect it,” said Konashenkov.

Och han fortsätter sin beskrivning: ”Revenues from smuggling syrian oil arriveat numbered bank accounts of US private military companies and intelligence services through Brokerage firms that interact with it. To secure such a continuous financial flow free from control and taxes, the top officials at the Pentagon and Langley will be willing to guard and protect oil wells in Syria from the imaginary ´hidden cells´ of Daesh indefinitely.”

Att IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi nu dödats betyder bara att USA´s gangstervälde  nu kan arbeta mer ostört med sin smuggling.

Så terminatorn är uppenbarligen förvirrad. Han vet inte om han fortsätta med sina sattyg på bortaplan eller om han ska försöka anpassa sig till den civiliserade delen av världen, var den nu finns. Han får invänta nästa order från Tel Aviv/Washington.

Hans Myrebro, Förvirrad Terminator lämnar Mellanöstern, eller?

Om ni inte redan har läst Hans Myrebros böcker så gå gärna in på Historiskt Korrekt

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här