Vad har klimatalarmisterna skrikit om de senaste 40 åren eller så? Deras agenda är välkänd. De vill stänga kärnkraftverk; stänga av kolkraftgeneratorer, eliminera naturgas och oljeeldade elektriska anläggningar, och sätta vind- och solkraft i deras ställe.

Enligt klimatfascisterna skulle denna ersättning av urandrivna och så kallade ”fossila bränslen” med s.k. förnybara energianläggningar minska koldioxidutsläppen och rädda planeten från det existentiella hotet från den globala uppvärmningen.

Allt om denna klimatalarmistiska agenda är ett bedrägeri.

Bevisen för att planeten kommer fortsätta värmas upp är små och effekten är sannolikt tillfällig med istället global avkylning nu i prognosen. Koldioxidutsläppens bidrag till all global uppvärmning är inte klart bevisat och är i bästa fall ännu overifierad vetenskap och i värsta fall ännu ett bedrägeri.

Viktigast av allt är att den globala energiefterfrågan ökar mycket snabbare än vad förnybara energikällor kan komma online, vilket innebär att olja, naturgas, rent kol och kärnenergi kommer att behövas oavsett om förnybara energikällor växer eller inte.

Vind och sol kommer inte att säkra det

Vindkraftverk och solpaneler kan inte vara ryggraden i ett modernt energisystem eftersom de är intermittenta källor. Vindkraftverk kräver kontinuerlig vind och solpaneler kräver kontinuerligt solljus. Turbiner producerar inte när vinden stannar. Solpaneler producerar inte på natten eller på molniga dagar.

Jag (James Rickards) har förstahandserfarenhet av detta eftersom jag en gång byggde den största icke-kommersiella solpanelsmatrisen i New England. Du lär dig snabbt att tvätta, köra diskmaskinen och använda andra högenergi elektriska apparater på soliga dagar eftersom du måste spara dina batterier genom snö och regn.

Ett elnät kan inte köras på intermittenta källor. Den behöver kontinuerliga energikällor som endast kommer från olja, gas, kol, vatten- och kärnkraft. Dessa står idag för ca. 90% av världens energiförsörjning.

Trots dessa vetenskapliga och praktiska hinder har klimatfascismen varit mycket effektiva politiskt. Många länder som Tyskland och Japan har stängt kärnkrafts- och kolkraftverk i ett försök att ersätta förnybara energikällor i stora industriekonomier.

Nu har räkenskapens dag kommit.

Miljarder människor fryser i mörkret

Kina håller snabbt på att få slut på elproduktionskapacitet. Kina får mer än 50 procent av sin el från kol, men kolet håller på att ta slut p.g.a. att man slutat bryta nya gruvor. Kina har tvingats häva sitt förbud mot australisk kolimport (till följd av en tvist om att spåra källan till covid-utbrottet) och tar nu så mycket australiskt kol som det kan få.

En liknande situation råder i Tyskland där misslyckandet med förnybara energikällor att tillhandahålla en tillförlitlig försörjning i kombination med en nedläggning av kärnkraftverk har lett till beroende av rysk naturgas.

Putin håller hårt i kranarna för att öka Europas desperation och USA försöker stoppa den ryska gasen. Priset på naturgas i Europa skjuter i höjden. I Libanon har de två kraftverk som står för 40 procent av landets el stängt på grund av oljebrist. Det finns ingen el och kommer förmodligen inte att vara det på flera dagar.

Många kommer att dö i vinter när strömavbrotten sprider sig och när värmesystemen fryser sönder. Den globala ekonomin kommer också att drabbas på grund av minskad produktion eftersom både Kina och Europa stänger fabriker för att spara el till bostäder.

Detta är vad klimatalarmfascisterna har åstadkommit – miljarder människor som fryser i mörkret och en avtagande global ekonomi – allt i jakten på den globala uppvärmningens falska dogm.

Tack, Biden.

Det visar sig att världen fortfarande behöver fossila bränslen, och många av dem. ”Grön” energi är helt enkelt inte redo och kommer förmodligen inte att vara det på årtionden.

Internationella energiorganet har sagt att om världen hoppas nå ett mål om nettonollutsläpp av koldioxid 2050 bör den sluta investera i olje-, gas- och kolproduktion nu.

Bidenadministrationen har tillsammans med europeiska ledare i första hand försökt lamslå fossilindustrin samtidigt som den stimulerat vind och sol. Resultatet är en allvarlig underinvestering i olje- och naturgasprospektering.

Som journalisten Noah Rothman skriver kan du peka finger åt beslutsfattare:

Den avsedda konsekvensen av denna [Biden]-politik var att skapa brist på artificiell energi och uppmuntra producenter av alternativa bränslen att komma in på marknaden. ”Om du begränsar tillgången (av olja och gas) förändrar du marknaden och du skapar en bättre miljö för mer hållbara bränslen”, säger Professor Max Sarinsky vid New York University till Associated Press. Allt detta var en del av planen, i den mån det fanns en plan.

Så ja, det finns mycket skuld att gå runt om… en mörk, kall och skrämmande vinter förverkligas. Ingen liten del av denna skuld bör fördelas till de centrala planerare som försökte trycka ner den befintliga energimarknaden till förmån för ett otillräckligt alternativ.

Som vår senioranalytiker, Dan Amoss, bekräftar:

Om förutsägelserna om oljans död slår in om ett decennium eller tre kommer det att få mycket smärtsamma, verkliga konsekvenser i form av underinvesteringar i oljeplåstret. Underinvesteringar i oljeprojekt när oljebolag jagar vind och sol kan leda till handelsförlamande, marknadskraschande bensin- och dieselpriser.

”Detta är fossilbränslenas hämnd”

Den ironiska delen, som andra har noterat, är att undertryckandet av olja, naturgas och kärnenergi har lett till en dramatisk ökning av det smutsigaste fossila bränslet av alla – kol. Som Bloomberg rapporterar:

I nästan ett decennium verkade det i slutlig nedgång när investerare undvek gruvarbetare och europeiska länder stängde koleldade kraftverk.

Och ändå försvinner inte världens smutsigaste fossila bränsle. Den globala konsumtionen nådde sin kulmen 2014, men i stället för att falla snabbt stabiliserades den, som många förväntade sig, i en mild platå. Och nu, precis när kampen mot klimatförändringarna intensifieras, växer den igen, med återuppvaknandet till stor del drivet av Kina.

”Det här är de fossila bränslens hämnd”, säger Thierry Bros, energiexpert och professor i Paris.

Så mycket för den stora återställningen och Bidens slogan ”bygga tillbaka bättre.”.

Detta är bara ännu ett exempel på hur byråkratisk centralplanering ofta slår tillbaka och ger just det resultat som den ska förhindra. Ni kan se till Sovjetunionens ändlösa femårsplaner som exempel.

Och det är ännu värre på global nivå eftersom det inte finns någon utrymningsventil. Länderna måste följa samma politik, oavsett hur destruktiva de visar sig vara.

Precis som med vaccinets meningsskiljaktigheter förbjuder Google klimatosäkerhet

Det är en del av den klimathysteri som den globala eliten har omfamnat. Och naturligtvis är Big Tech alltför ivriga att undertrycka alla oliktänkande.

Big Tech-företagen har undertryckt information om de utbredda biverkningarna och flera tusen dödsfall i de experimentella genterapi-covid-vaccinerna. Dessa företag har blivit censorer.

Nu utvidgar de praxisen till klimatförändringar…

Google förbjuder annonser med innehåll som motsäger vad de anser vara ”felaktig” information om klimatförändringar och kommer inte längre att tillåta att annonsintäkter kommer från dem.

”Felaktig” information innehåller innehåll som ”förnekande av att långsiktiga trender visar att det globala klimatet värms upp och påståenden som förnekar att utsläpp av växthusgaser eller mänsklig aktivitet bidrar till klimatförändringarna.”

Men som jag förklarade tidigare är vetenskapen långt ifrån avgjord. De bästa uppgifterna tyder på att koldioxid har en begränsad uppvärmningseffekt och att planeten kan närma sig en nedkylningsperiod.

Och precis som Google har förlitat sig på WHO och CDC för information om covid och vaccinerna (som ofta har visat sig vara katastrofalt felaktiga), kommer Google att förlita sig på klimatinformation från ”auktoritativa källor”.

Med andra ord från källor som FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC), som har varit en viktig källa till klimatångest.

Tyvärr får denna farliga klimatpolitik verkliga konsekvenser. Jag kan bara föreställa mig hur många människor de kommer att döda.

Av: Lars Bern fritt översatt efter James Rickards

Originaltext: anthropocene.live, Fossila bränslenas hämnd

1 KOMMENTAR

  1. The Great Reset! Är det någon som sagt att Agenda 2030 kommer att innebära alla idag levande människor på jorden kommer att få uppleva de positiva målen som utlovas.
    Tror inte att så är fallet. Miljöfacisterna har som agenda att skydda sina intressen i första hand, mänskligt lidande är sekundärt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här