Australiens arbetsmarknadsminister Stuart Robert utesluter inte att införa elektroniska fotbojor för att säkerställa att allmänheten lyder coronarestriktionerna och håller sig till karantän. Även de som tagit de kontroversiella vaccinen kan komma att tvingas bära fotboja.

Australien har under coronapandemin fört en betydligt mer repressiv och auktoritär politik än många andra och landet har av kritiker anklagats för att bryta mot de mänskliga rättigheterna och behandla sina medborgare på ett sätt som är fullkomligt oacceptabelt.

I en intervju med NCA NewsWire bekräftar landets arbetsmarknadsminister Stuart Robert att man inte ens utesluter att sätta elektronisk fotboja på sin egen befolkning – för att säkerställa att dessa följer restriktionerna och följer de uppsatta reglerna för hemkarantän.

Läs mer på nyadagbladet.se, Fotboja kan bli verklighet – för att tvinga medborgarna till karantän