EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE, har bjudit in generaldirektören för Försvarets Radioanstalt, FRA, till en utfrågning i Bryssel om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s massövervakning.

I september i år framkom det att FRA haft ett nära samarbete med NSA och ska systematiskt ha försett den amerikanska säkerhetsmyndigheten med uppgifter. Journalisten Duncan Campbell stod för det avslöjandet och har sedan tidigare blivit utfrågad av EU-utskottet.

Läs mer på nyadagbladet.se