2018 tog EU-kommissionen ett beslut om att anta en ”färdplan för stärkt skydd mot vaccinförebyggbara sjukdomar”. Planen inleddes med åtgärder 2018 och avslutas med ett skarpt lagförslag om vaccinpass år 2022.(1) Mellan 2019-2021 planerade kommissionen en förstudie där möjligheten att införa ett ”gemensamt vaccinpass” för EU skulle mätas. I studien så ingick opinions­undersökningar för att se huruvida medborgarna i EU okritiskt kunde tänkas godta att EU blandade sig i vilka typer av vaccinationer de har tagit eller ej.

I de fall ett folkligt motstånd skulle uppstå i någon av EU-länderna skulle kommissionen lägga fram ”riktlinjer” i syfte att hjälpa regeringarna i medlemsstaterna att producera informationsstrategier i syfte att ”bekämpa vaccinskepsis” i det landet. Enligt kommissionens planer skulle propagandan dessutom vara ”skräddarsydd för varje medlemsstats behov”.(2)

I oktober 2019 höll World Economic Forum och Johns Hopkins University en övning vid namn Event 201 sponsrad av Bill and Melinda Gates Foundation och GAVI Vaccine Alliance. Det hela var en träningsövning som simulerade ett utbrott av ett nytt zoonotiskt coronavirus som överförts från fladdermöss till grisar och därefter vidare till människor som smittade varandra. Spridningen av viruset ledde till en världsomfattande pandemi med miljoner döda.(3) I november 2019 publicerade man sedan sina resultat och rekommendationer.

Månaden därpå kom det rapporter om corona-infektioner vid matmarknaden i staden Wuhan i Kina, bara några kilometer från ett laboratorium med världens största samling av den virustyp covid-19 tycks härröra från. I labbet sysslar man bland annat med genredigering av fladdermusvirus för att öka smittsamheten i hopp om ett framtida motmedel. Om någon vågade sig på att andas minsta antydan om att det hela kanske inte var en slump klassades vederbörande omedelbart som en konspiratorisk dåre, sannolikt med rötter i extremhögern.

Av covid-fall kopplade till marknaden blev den första personen dålig den 12 december 2019. WHO gjorde senare en utredning av hur coronaviruset kan ha börjat infektera människor och marknaden i Wuhan undersöktes. Även om indicier pekade på en möjlig spridning från naturen till marknaden så innehöll rapporten, som kom i slutet av mars 2021, inga bevis.

Det första kända fallet av en covid-19 smittad person visade sig senare härröra från den 17 november 2019, då en 55-åring i den kinesiska provinsen Hubei visat sig infekterad. (4) En underrättelserapport från maj 2021 tydde dessutom på att tre laboratoriearbetare vid Wuhan-institutet också hade insjuknat i covidlikande symptom samma månad. (5)

Senare framkom uppgifter att Wuhan-labbet, till synes utan vetskap från andra forskare, haft folk från kinesiska militären i sina tillsynskommittéer samt två militära forskare.(6) Enligt Fabrizio Gatti, författare till boken ”The Infinite Error: the secret story of a pandemic that should have been avoided”, raderade Wuhaninstitutet alla namn från sin webbplats efter att han frågat forskarna om deras roller .(7) Gatti var inte ensam i sina påståenden, även USA:s förre utrikesminister Mike Pompeo hävdade att militär aktivitet förekom i labbet. (8)

Samma månad som World Economic Forum och Johns Hopkins University höll den ovan beskrivna pandemiövningen stod Wuhan värd för Military World Games, ett internationellt multisportevenemang för militärer (9) och det största militära sportevenemang som någonsin hållits i Kina, med 9308 idrottare från 109 länder som tävlade i 329 evenemang i 27 sporter.

I augusti 2021 presenterade amerikanska House Foreign Affairs Committé en rapport där det hävdades att Military World Games i Wuhan 2019 var den första superspridaren av coronaviruset.(10) Enligt rapporten vittnade idrottare från flera länder om covid-liknande symtom både under och efter spelen i Wuhan.

”Viruset spreds över hela centrala Wuhan, troligen via Wuhans tunnelbana”, sa rapporten. ”För att förhindra nationell skam togs beslutet att låta de militära världsspelen 2019 fortsätta. Inga åskådare fick närvara vid spelen men internationella idrottare och några av de 236 000 frivilliga blev smittade och spred viruset i staden. Dussintals idrottare insjuknade med symtom. Eftersom covid-19 kan infektera utan att orsaka symtom blev ett stort antal idrottare och frivilliga infekterade men är asymptomatiska och omedvetna att de är smittsamma.”(11)

”När de insåg vad som hänt började tjänstemän och vetenskapsmän från det kinesiska kommunistpartiet vid WIV frenetiskt att mörklägga läckan”, sa författaren till rapporten, Michael McCaul. ”Men deras mörkläggning var för sen, viruset spred sig redan över megastaden Wuhan.”(12)

När viruset sedan fortsatte sprida sig utanför Kina drabbades världens regeringar av panik och började stänga ner sina samhällen. Genom att slå igen teatrar, skolor, idrottsevenemang, tvinga företagare att lägga ner sina verksamheter, förbjuda folk att träffas och samtidigt tvinga på dem munskydd skrämde man upp folk jorden runt med löfte om att detta var för allas bästa.

Att det hela skulle ske till priset av ett enormt lidande för de mest utsatta och fattiga i världen, i synnerhet kvinnor och barn, var något som de flesta inte tycktes reflektera över. Såväl psykiskt som fysiskt har nedstängningarna inneburit katastrof för miljoner sårbara människor, med ökad fattigdom, svält, misshandel, barnäktenskap, sjukdom och barndödlighet, som följd.

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung vid Ekonomihögskolan i Lund hävdar att nedstängningar har liten smittskyddseffekt men stora ekonomiska och sociala kostnader. Pandemilagen står in