2018 tog EU-kommissionen ett beslut om att anta en ”färdplan för stärkt skydd mot vaccinförebyggbara sjukdomar”. Planen inleddes med åtgärder 2018 och avslutas med ett skarpt lagförslag om vaccinpass år 2022.(1) Mellan 2019-2021 planerade kommissionen en förstudie där möjligheten att införa ett ”gemensamt vaccinpass” för EU skulle mätas. I studien så ingick opinions­undersökningar för att se huruvida medborgarna i EU okritiskt kunde tänkas godta att EU blandade sig i vilka typer av vaccinationer de har tagit eller ej.

I de fall ett folkligt motstånd skulle uppstå i någon av EU-länderna skulle kommissionen lägga fram ”riktlinjer” i syfte att hjälpa regeringarna i medlemsstaterna att producera informationsstrategier i syfte att ”bekämpa vaccinskepsis” i det landet. Enligt kommissionens planer skulle propagandan dessutom vara ”skräddarsydd för varje medlemsstats behov”.(2)

I oktober 2019 höll World Economic Forum och Johns Hopkins University en övning vid namn Event 201 sponsrad av Bill and Melinda Gates Foundation och GAVI Vaccine Alliance. Det hela var en träningsövning som simulerade ett utbrott av ett nytt zoonotiskt coronavirus som överförts från fladdermöss till grisar och därefter vidare till människor som smittade varandra. Spridningen av viruset ledde till en världsomfattande pandemi med miljoner döda.(3) I november 2019 publicerade man sedan sina resultat och rekommendationer.

Månaden därpå kom det rapporter om corona-infektioner vid matmarknaden i staden Wuhan i Kina, bara några kilometer från ett laboratorium med världens största samling av den virustyp covid-19 tycks härröra från. I labbet sysslar man bland annat med genredigering av fladdermusvirus för att öka smittsamheten i hopp om ett framtida motmedel. Om någon vågade sig på att andas minsta antydan om att det hela kanske inte var en slump klassades vederbörande omedelbart som en konspiratorisk dåre, sannolikt med rötter i extremhögern.

Av covid-fall kopplade till marknaden blev den första personen dålig den 12 december 2019. WHO gjorde senare en utredning av hur coronaviruset kan ha börjat infektera människor och marknaden i Wuhan undersöktes. Även om indicier pekade på en möjlig spridning från naturen till marknaden så innehöll rapporten, som kom i slutet av mars 2021, inga bevis.

Det första kända fallet av en covid-19 smittad person visade sig senare härröra från den 17 november 2019, då en 55-åring i den kinesiska provinsen Hubei visat sig infekterad. (4) En underrättelserapport från maj 2021 tydde dessutom på att tre laboratoriearbetare vid Wuhan-institutet också hade insjuknat i covidlikande symptom samma månad. (5)

Senare framkom uppgifter att Wuhan-labbet, till synes utan vetskap från andra forskare, haft folk från kinesiska militären i sina tillsynskommittéer samt två militära forskare.(6) Enligt Fabrizio Gatti, författare till boken ”The Infinite Error: the secret story of a pandemic that should have been avoided”, raderade Wuhaninstitutet alla namn från sin webbplats efter att han frågat forskarna om deras roller .(7) Gatti var inte ensam i sina påståenden, även USA:s förre utrikesminister Mike Pompeo hävdade att militär aktivitet förekom i labbet. (8)

Samma månad som World Economic Forum och Johns Hopkins University höll den ovan beskrivna pandemiövningen stod Wuhan värd för Military World Games, ett internationellt multisportevenemang för militärer (9) och det största militära sportevenemang som någonsin hållits i Kina, med 9308 idrottare från 109 länder som tävlade i 329 evenemang i 27 sporter.

I augusti 2021 presenterade amerikanska House Foreign Affairs Committé en rapport där det hävdades att Military World Games i Wuhan 2019 var den första superspridaren av coronaviruset.(10) Enligt rapporten vittnade idrottare från flera länder om covid-liknande symtom både under och efter spelen i Wuhan.

”Viruset spreds över hela centrala Wuhan, troligen via Wuhans tunnelbana”, sa rapporten. ”För att förhindra nationell skam togs beslutet att låta de militära världsspelen 2019 fortsätta. Inga åskådare fick närvara vid spelen men internationella idrottare och några av de 236 000 frivilliga blev smittade och spred viruset i staden. Dussintals idrottare insjuknade med symtom. Eftersom covid-19 kan infektera utan att orsaka symtom blev ett stort antal idrottare och frivilliga infekterade men är asymptomatiska och omedvetna att de är smittsamma.”(11)

”När de insåg vad som hänt började tjänstemän och vetenskapsmän från det kinesiska kommunistpartiet vid WIV frenetiskt att mörklägga läckan”, sa författaren till rapporten, Michael McCaul. ”Men deras mörkläggning var för sen, viruset spred sig redan över megastaden Wuhan.”(12)

När viruset sedan fortsatte sprida sig utanför Kina drabbades världens regeringar av panik och började stänga ner sina samhällen. Genom att slå igen teatrar, skolor, idrottsevenemang, tvinga företagare att lägga ner sina verksamheter, förbjuda folk att träffas och samtidigt tvinga på dem munskydd skrämde man upp folk jorden runt med löfte om att detta var för allas bästa.

Att det hela skulle ske till priset av ett enormt lidande för de mest utsatta och fattiga i världen, i synnerhet kvinnor och barn, var något som de flesta inte tycktes reflektera över. Såväl psykiskt som fysiskt har nedstängningarna inneburit katastrof för miljoner sårbara människor, med ökad fattigdom, svält, misshandel, barnäktenskap, sjukdom och barndödlighet, som följd.

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung vid Ekonomihögskolan i Lund hävdar att nedstängningar har liten smittskyddseffekt men stora ekonomiska och sociala kostnader. Pandemilagen står inte på stabil vetenskaplig grund, menar de, utan är ett oroväckande tecken på vad som rimligen bör diagnostiseras som pandemipopulism. Vidare skriver de:

Studier av sambandet mellan nedstängningar och överdödlighet visar att det inte finns någon uppenbar hälsomässig vinst med lockdowns. Länder som gjort kraftiga nedstängningar har faktiskt registrerat en högre överdödlighet än länder som valt att införa svagare bindande restriktioner”. (13)

Andersson och Jonung hänvisar bland annat till studier av forskare vid Oxfords universitet.(14) Av den framgår att det finns ett tydligt samband mellan nedstängningar och dödlighet. Högre dödlighet är alltså förbundet med ökad nedstängning av samhället och inte tvärtom.

Medan stora delar av akademia och gammelmedia pratar om ”falsk information” och ”konspirationsteorier” som ett hot mot demokratin och reflexmässigt idiotförklarar alla som på något sätt vill problematisera det officiella narrativet, talas det desto tystare om det allvarliga undergrävande av, och hot mot demokratin som nedstängningar potentiellt innebär.

Låt oss ta några axplock:

I Frankrike infördes utegångsförbud som innebar att man inte fick lämna sin lägenhet mer än en timme per dag och röra sig inom högst en kilometers radie från hemmet. Nu har krav lyfts på att bara vaccinerad personal får jobba inom vården. Vilket hörs även i andra länder.

I Italien förbjuds människor att komma till arbetet om de inte vaccinerar sig. Där har man nu infört obligatoriska coronapass på alla arbetsplatser.

I Ryssland installerade man ett övervakningssystem i Moskva som är utrustat med ansiktsigenkänningsteknik. Ett system som man i Kina är i full färd med att tillämpa på hela befolkningen året runt och för alltid.

I Polen infördes en hemkarantäns-app som använder mobilens platstjänst och ansiktsigenkänning. Appen skickar slumpmässiga förfrågningar till användaren om att ta selfies och om man inte svarar inom 20 minuter meddelades polisen.

I Bulgarien kan polisen begära och få telefon- och internetoperatörers information för att övervaka smittade personer som är i karantän. Polisen kan också spåra deras platsinformation och övervaka vem de pratar med och vilka webbplatser de besöker.

I Rumänien tillåter ett dekret myndigheterna att ta bort innehåll och blockera webbplatser som innehåller falsk information om utvecklingen av coronaviruset och de förebyggande åtgärder som regeringen utlyser. Nedstängning av sajter får göras utan möjlighet att överklaga.

I Ungern införde man lagar som innebär att man kan få fängelse i upp till fem år om man sprider ”falska nyheter” och/eller bidrar till att förvärra epidemin genom att kritisera regeringens åtgärder eller försvåra arbetet mot smittan. Detta inkluderar medierna.

I Serbien rådde helglånga utegångsförbud, från 13 på lördagen till 05 på måndagsmorgonen. Under vardagar var det utegångsförbud från 17 till 05. Människor äldre än 65 år i städer och över 70 på landsbygd förbjöds att gå ut helt. med undantag av lördagar 15 –20 för att handla.

I Jordanien infördes först karantänregler som kunde ge upp till ett års fängelse även för dem som lämnade sitt hem för matinköp.

I Mexiko användes drönare för att övervaka människor när de möttes i parker och på torg. (15)

Rapporter från enkäter visar att statligt maktmissbruk ökat i flera länder efter utbrottet av coronaviruset. Säkerhetstjänster utövar våld mot civila, fängslar människor utan motivering och överskrider befogenheter. Vissa regeringar använder pandemin som en motivering för att ge sig själva särskilda befogenheter utöver vad som rimligen är nödvändigt. Makthavare har sedan utnyttjat dessa nödbefogenheter för att blanda sig i rättssystemet, införa restriktioner för politiska motståndare och undergräva avgörande lagstiftande funktioner.(16)

När dessutom artiklar, webbsidor, inlägg och videos av seriösa forskare stängs ner(17) kan man ju tycka att varningsklockor skulle börja ringa även hos mer inbitna PK-människor. Så har inte varit fallet. Till och med Noam Chomsky, känd som en av tidernas vassaste samhällskritiker och en nästan outtröttlig motståndare till förtryckande åsikter och regimer, gick för en tid sedan ut och sa att ovaccinerade inte borde tillåtas lämna sina hem ens för att köpa mat. Ett typexempel på hur annars förnuftiga kan låta tänkandet förlamas av rädsla.

”Vetenskap handlar om rationell oenighet, ifrågasättande och prövande av ortodoxi samt ett ständigt sökande efter sanning”, skriver Martin Kulldorff, professor i medicin vid Harvard Medical School, biostatistiker vid Brigham and Women’s Hospital samt medlem i vetenskapliga rådgivande kommittéer till Food and Drug Administration och Centers for Disease Control. ”I tider av nedstängningar, en oprövad politik som påverkar miljoner, är rigorös debatt och grunderna för verifiering/förfalskning viktigare än någonsin”. (18)

Istället för att svartmåla och utesluta dem som inte okritiskt instämmer i konsensuskören borde akademiker som stödjer nedstängningar istället välkomna utmaningar, påpekar han. Detta eftersom de mycket väl vet att robusta utmaningar är det rätta sättet att identifiera fel, förbättra politiken och rädda liv. Med nedstängningar riskerar vetenskapen istället att förtryckas av politiken, eftersom nedstängningsåtgärderna omedelbart gått från oprövad teori till obestridlig ortodoxi: där alla som framför en avvikande åsikt får utstå personliga påhopp.

Låt oss innan vi går vidare vara tydliga med en sak:

Författaren till den här artikeln är inte generellt motståndare till allt vad vacciner heter. Bevisligen har de haft effekt på både smittkoppor mässling, polio och andra sjukdomar i historien. Däremot är det fel att stigmatisera, utfrysa och indirekt utpressa folk som inte vill, eller av medicinska skäl, inte kan vaccinera sig, varav de senare ofta är en bortglömd grupp.

På sistone har man infört vaccinpass i flera länder. Den 3 november införde även EU-parlamentet i Bryssel krav på att ingen, inklusive journalister och andra som arbetar i parlamentets byggnader, tillåts komma in om de inte kan uppvisa vaccinintyg.(19)

Den 15 november införde Österrike bestämmelser som gör skillnad på människor som hävdar rätten att besluta över sina egna kroppar och avstå medicinska ingrepp, och dem som låter sig vaccineras. För den första gruppen råder det i praktiken utegångsförbud. Polisen i Österrike har nu befogenheter att när som helst och var som helst, kontrollera folks identitet och om de har ett vaccinationsintyg. (20) De som motsätter sig kontroller kan komma att bötfällas med upp till 15 000 kronor. Är ett liknande mönster snart att vänta i övriga EU?

I publicisten Henry G. Bohn’s A Hand-book of Proverbs” från år 1855 så kunde vi läsa att

vägen till helvetet är kantad av goda avsikter”. (21)

Något som är värt att fundera över i tider av åsiktscensur, utfrysning och medicinsk apartheid.

Slutligen:

Det finns en brännade fråga som alla verkligen bör ställa sig i dessa tider:

Om våra medier, forskare, övriga akademiker och makthavare reagerar så här panikartat och stundtals skogstokigt över ett virus som bevisligen inte är livsfarligt för 99 % av befolkningen…

…HUR kommer de då att reagera om det dyker upp ett virus som faktiskt är livsfarligt för de flesta?

Michael Delavante, Frågan ni alla bör ställa er i dessa coronatider

Källor

(1) ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASE 1ROADMAP ON VACCINATION Last update: Q3 2019. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

(2) ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASE 1ROADMAP ON VACCINATION Last update: Q3 2019. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

(3) The Event 201 scenario: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html Se även: Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel: https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

(4) 1st known case of coronavirus traced back to November in China, By Jeanna Bryner livescience.com, March 14, 2020. Se även: exclusive | Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced back to November 17, Josephine Ma, scmp,com,13 mars.

(5) Rapport: Tre forskare vid labbet i Wuhan sjuka redan 2019, Aftonbladet, 23 maj, 2021. Se även: Forskare smittades i Wuhan tidigare än Kina erkänt, Jonas Ekman, svt.se, 24 maj, 2021.

(6) Wuhan lab used Chinese military as key advisers, Philip Willan, Rome| Didi Tang, Beijing, June 21 2021, The Times.

(7) Wuhan lab used Chinese military as key advisers, Philip Willan, Rome| Didi Tang, Beijing, June 21 2021, The Times.

(8) Covid-19 origin: ’Wuhan lab was engaged in military activity…’ says Pompeo, Prashasti Singh, hindustantimes.com, May 31, 2021.

(9) The impact of the World Military Games on the COVID-19 pandemic, Amy Elise Winter, Ir J Med Sci. 2021 Jan 19 : 1–2. doi: 10.1007/s11845-020-02484-0.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7813667/

(10) GOP report says October 2019 Wuhan military games were ‘one of the earliest super spreader events’ , Jerry Dunleavy, yahoo.com, August 3, 2021.

(11) GOP report says October 2019 Wuhan military games were ‘one of the earliest super spreader events’ , Jerry Dunleavy, yahoo.com, August 3, 2021.

(12) GOP report says October 2019 Wuhan military games were ‘one of the earliest super spreader events’ , Jerry Dunleavy, yahoo.com, August 3, 2021.

(13) Nedstängningar står inte på vetenskaplig grund, Fredrik NG Andersson och Lars Jonung, www.di.se, 21 mars, 2021.

(14) COVID-19 Government Response Tracker, https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker

(15) Jorden runt ställs mänskliga rättigheter och den politiska processen på undantag i kampen mot viruset. Här sammanställer Blankspot hur. Av Brit Stakston, blankspot.se, 10 april, 2020

(16) Special Report 2020 Democracy under Lockdown, Sarah Repucci , Amy Slipowitz, freedomhouse.org/

(17) One Of The Lockdowns’ Greatest Casualties Could Be Science, By Martin Kulldorff and Jay Bhattacharya, thefederalist.com, March 18, 2021. Se även: YouTube censors epidemiologist Knut Wittkowski for opposing lockdown, By Jon Levine, nypost.com, May 16, 2020.

(18) Covid, lockdown and the retreat of scientific debate, Martin Kulldorff, spectator.co.uk, 12 October 2021.

(19) EU Digital COVID certificate required by everyone entering Parliament from 3/11 Pressmeddelande, www.europarl.europa.eu, 29-10-2021.

(20) Austrian police conduct random checks to enforce Covid lockdowns for the unvaccinated, Chloe Taylor, cnbc.com, Nov 17, 2021.

(21) A hand-book of proverbs. Comprising an entire republication of Ray’s collection of English proverbs, Henry G. Bohn, 1855, (sidan 514)

1 KOMMENTAR

  1. Att den stora massan fortsätter tillåta sig luras i denna informationens guldålder är för mig ofattbart.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här