Under de senaste dagarna har man kunnat läsa att antalet sepsis-fall i Sverige, alltså blodförgiftning ökat med 50 % sedan 2018. Det året var ett rekordår för sepsis. Under 2023 har omkring 1200 drabbats av sepsis. Jämför vi istället med år 2016 är ökningen nära 100 %. Enligt Anders Lindblom på Folkhälsomyndigheten är förklaringen till ökningen troligen pandemin, nämligen att vi i mindre utsträckning kommit i kontakt med sjukdomen och därför fått sämre immunitet.

I december 2023 publicerades nya nationella rekommendationer för behandling av sepsis hos barn i Läkartidningen. Arbetsgruppen bakom rekommendationerna förordar den följande definitionen av sepsis: ”ett tillstånd av livshotande organdysfunktion som orsakas av stört systemiskt svar (dysregulated host response) på infektion. Det är alltså inte bara det infekterade organet som påverkas, utan även andra organ, på grund av det störda systemiska svaret.”

Infektionen orsakas av ”bakterier, virus, parasiter eller svamp”, alltså inte bara A-streptokocker vilket t.ex. Sveriges Radio och DN nämner. Arbetsgruppen går igenom hur sepsis identifieras och anger behandlingsmetoder, främst vätska och antibiotika.

I rekommendationerna nämns ingenting om den behandlingsmetod som dr Paul Marik, fd professor i intensivvård vid Eastern Virginia School of Medicine, upptäckte under 2016.  Han testade att ge en akut sepsis-patient få en kombination av intravenöst C-vitamin, tiamin (vitamin B1) och hydrokortison. Han gick hem för dagen och förväntade sig att patienten skulle avlidit till nästa dag, men istället så hade hon återhämtat sig och mådde mycket bättre. Därefter testade de behandlingsmetoden, eller protokollet, på en mängd andra patienter och i de flesta fallen överlevde patienterna. Dr Marik ville inte göra en randomiserad kontrollerad studie med metoden eftersom han tyckte det var omoraliskt att  inte erbjuda alla patienter den här  behandlingen vid sepsis eftersom sjukdomen normalt har mycket hög dödlighet. Dr Marik är en av världens mest publicerade forskare inom intensivvård.

Senare gjordes en randomiserad studie med behandlingen som där dock patienterna inte fick ökad överlevnadsgrad. Dr Paul Marik kritiserade  studien och menade att den var riggad på så sätt att behandlingen sattes in för sent, när patienterna redan var döende. Ska den fungera måste patienterna få den så fort de kommer till sjukhuset. Det var meningen att studien skulle misslyckas, cyniskt nog.

Som vi tidigare rapporterat förlorade dr Paul Marik sin tjänst under pandemin p.g.a. att han vägrade att bara följa den rekommenderade behandlingen under covid pandemin. Istället använde han en mängd andra klassiska mediciner, mest känt var Ivermektin och hydroxiklorokin men även en rad vitaminer och andra kosttillskott. Dr Paul Marik är en av grundarna och förgrundsfigurerna för FLCCC, the Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. De har också publicerat det uppdaterade protokollet för att behandla sepsis, se länken nedan. Dr Paul Marik är en läkare som står på patienternas sida, även när det krockar med läkemedelsindustrins intressen och även när det riskerar hans egen karriär.

Chance discovery could save millions from sepsis

Mariks sepsis protokoll

Källa: sverigesradio.se

Källa: dn.se

Källa: lakartidningen.se

Framgångsrik behandling av sepsis med intravenös C-vitamin och tiamin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här