Kan främmande DNA som finns i vaccin vara en orsak till vaccinskador? Detta diskuteras i ett dokument skrivet av Leslie Carol Botha. Främmande DNA-fragment har påträffats i sjuka, funktionshindrade och döende barn efter att de fått olika barnvaccin.

Under de senaste sex åren har Botha varit starkt engagerad och hängiven till att informera allmänheten om de potentiella farorna med HPV-vacciner. Hon är medlem i TruthAboutGardasil och är en av sex kvinnor som i mars 2010 presenterade forskning och data till FDA om den alarmerande statistiken för skador och dödsfall i samband med Gardasil och Cervarix i jämförelse med andra vacciner. Hon var också en av grundarna och tidigare vice ordförande för SANEVAX Inc. som är en organisation med syfte att utbilda allmänheten om säkerhet och effektivitet av vaccinationer. I mars 2010 var Botha en inbjuden talare vid British Society for Ecological Medicine conferense i London där hon presenterade vetenskapligt baserad information och forskning om riskerna med HPV-vacciner. Botha är för närvarande samordnare för organisationen Natural Solutions Foundation.

Botha hävdar att främmande DNA är en term som de flesta medicinska konsumenter är omedvetna om och anser att det är sunt förnuft för yrkesverksamma att ifrågasätta säkerheten av främmande DNA – annars känt som rekombinant DNA:

”The Amerikanska Biologic Safety Association (ABSA) har klassificerat rekombinant DNA som en biologisk fara och har beskrivit särskilda direktiv för hantering av sådana föroreningar”

Botha säger att det finns dokument som visar att kunskap kring dessa föroreningar varit känt i över 20 års tid. Dessa har identifierats i levande virala vacciner som odlats i humana celler. Hon säger att det finns dokumentet som rapporterar att rotavirusvaccin visat sig innehålla en patogen från grisar som är associerad med ”wasting” och immunbrist. Vaccinet ges till små barn för att skydda dem mot rotavirus som kan ge gastroenterit (magsjuka). När bevis av denna upptäckt presenterades för FDA meddelade de att det var inga problem!

Läs mer på vaccin.me, Främmande DNA-fragment och vaccinskador

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här