Historikern och författaren Donald Sassoon, som var god vän med Rothschilds, skriver i sin bok ”Hundra år av socialism” 2002 att socialismen skapades mitt i arbetarkampen av kapitalet, inte av arbetarna.

I mitten av 1800-talet vann Karl Marx skrifter om utsugandet av arbetarklassen inflytande. Exempelvis hans analys av mervärdet, det överskott arbetarna skapade och som gjorde att kapitalistklassen kunde bli ständigt rikare. Lönen, arbetskraftens pris, är aldrig lika stor som vinsten den skapar. Arbetarna jobbar helt enkelt gratis åt arbetsgivaren under en del av dagen och på så sätt uppstod mervärdet, förklarade Marx. Oavsett vad man ansåg/anser om Marx i allmänhet och kommunismen i synnerhet, fanns det utan tvekan uppenbara poänger i flera av hans analyser och den härskande klassen var inte dummare än att de insåg faran i detta. Redan 1776 hade Adam Smith, i kap5 av band 1 i Nationernas välstånd skrivit att ”det verkliga priset för alla ting är det slit som krävs för att tillägna sig dem”.

Elitens sätt att hantera saken blev att ta kontrollen över den nya rörelsen genom att bl.a backa upp och släppa fram intellektuella som brann för att reformera samhället men samtidigt hade en ideologisk övertygelse som kunde inlemmas med tanken om att vissa personer var utvalda för att leda och ”förfina” andra människor och kulturer. M.a.o skulle man utjämna orättvisorna på hemmaplan för att hålla massorna lugna och samtidigt ingjuta i dem föreställningen att de i kraft av sin etniska tillhörighet hade en skyldighet att omdana ”primitivare” kulturer. Den rådande eliten i England tog alltså delar av Karl Marx filosofi och parade den med Darwin´s teorier, varpå man skapade socialdarwinismen. Syftet var att förekomma det potentiella hotet från den alltmer uppvaknande arbetarklassen.

Senare skulle man sponsra och hjälpa fram typer som Lenin, Stalin och Mao, vars extremvarianter av socialism i form av kommunistdiktatur kom att tjäna som ett sätt att kontrollera massorna i form av två system vilka tjäna som avskräckande exempel för respektive sida, samt befästa makthavarnas position och generera miljarder för krigsindustrin

Poängen var att tillämpa den hegelianska dialektiken och skapa en motpol till den framväxande kapitalismen. Mellan kommunismen och kapitalismen, vilka utgör Tes-Antites, sitter eliten, vilka utgör den Syntes som styr bägge sidor.

Med andra ord: Kapitalismen och Kommunismen utgör två sidor av samma smutsiga mynt. Ett dialektiskt missfoster med de verkliga makthavarna sittandes i mitten som en kalkylerande tumör.

Utan att blinka suger de ut fattiga länder, skapar konflikter och krig, förgiftar planeten och slänger bröd och skådespel till massorna i de rikare länderna så att de förnöjt parkerar sig framför TV-apparaterna vilka fungerar som en hypnotisör i hemmet vilken ytterligare blandar bort korten och dummar ner dem.

Tanken att vi alla är lurade och manipulerade av en samvetslös elit sedan lång tid tillbaka förefaller för de flesta människor helt osannolik och direkt löjlig. Om man är född in i ett sjukt system och fostrad av personer som aldrig på allvar ifrågasatt eller studerat detta system mera ingående så är en sådan reaktion fullkomligt naturlig. De flesta människor har dessutom fullt upp med att bara få sin tillvaro att gå runt och orkar sällan bry sina huvuden med den tankeansträngning som ett sådant ifrågasättande skulle kräva.

Men för er som inte nöjer er med att matas med det trams som sköljer över oss dagligen via den vanliga pressen , radion och TV:n ska vi här titta lite närmare på vad denna elit själva har sagt om hur världen har styrts och ska styras.

Med följande ord öppnade David Rockefeller Bilderberggruppens, världens makthavares, möte den 6-9 juli 1991 i tyska staden Baden-Baden:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, tidskriften Time och andra framstående publikationer, vilkas direktörer har deltagit i våra möten och hållit tyst i nästan 40 år. Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen, om vi hade blivit utsatta för publicitetens skarpa ljus under dessa år. Men världen är nu mer förfinad och förberedd att marschera i riktning mot Världsregeringen. En intellektuell elits och världsbankirernas övernationella suveränitet är förvisso att föredra framför det nationella självbestämmande som tillämpats i gångna århundraden.”

Här är ett citat av kongressledamot Larry P Macdonald som senare omkom i en flygolycka:

“Den färdväg Rockefellers och deras allierade går emot, är att skapa en Världsregering kombinerad med superkapitalism och kommunismen under samma tält. allt under deras kontroll. Menar jag att det är en konspiration! Ja det menar jag! Jag är övertygad om att det är en komplott med en omfattning som är världsomfattande, med en generationer gammal planering tillbaka, med otroligt onda avsikter i sitt slutmål.”

President Clintons förre statssekreterare Strobe Talbot sade följande i en intervju i tidskriften Time:

”Under nästa århundrade så kommer självständiga nationer som vi känner dem att vara ett minne blott. Alla stater kommer att lyda under ett globalt styre.”

Brock Adams, chef för FN:s hjälporganisation uttryckte det såhär:

”För att vi ska uppnå en världsregering så är det nödvändigt att vi får bort individuellt tänkande från människor, lojalitet gentemot familjen, nationalism och religiösa föreställningar.”

Zbigniew Brzezinski polskamerikansk statsvetare, geostrateg, statsman, medlem av världens tre mäktigaste organisationer: Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen samt rådgivare till presidenterna Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton och Bush jr, sade följande:

”Den teknologiska eran involverar framväxandet av ett allt mer kontrollerat samhälle. Ett sådant samhälle kommer att domineras av en elit oberoende av tradionella värden som frihet. Snart kommer det att vara möjligt att tillämpa nästan konstant övervakning av varje medborgare och lagra uppdaterade filer som innehåller även den mest personliga information om medborgaren.”

Dr. Johannes B. Koeppl en fd. tysk försvars och – nato official sade redan 1984 i en intervju i F.I.M att Brzezinski och CFR skrivit en bok om krigsplaner som är en blåkopia för världsdiktatur.

Den ny-konservativa organisationen PNAC, Project for the New American Century vilken arbetar för global amerikansk dominans och vars medlemmar utgörs av bl.a Brzezinski, vicepresidenten Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush och Paul Wolfowitz, skrev rakt ut i ett dokument i slutet av 90-talet att USA behövde ta makten över mellanöstern och att man skulle börja med Afghanistan, följt av Irak och därefter Iran.

I kapitel fem av deras skrift Rebuilding Americas Defenses med titeln ”Att skapa morgondagens dominanta kraft skriver de att:

”Det lär dröja, SÅVIDA det inte sker en stor omvälvande katastrof typ ett nytt PEARL HARBOUR.”

Och ser man på, som av en ren tillfällighet togs USA, världens enda supermakt med en superavancerad underrättelsetjänst och ett hypermodernt försvar, på sängen av ett gäng araber som körde boeingplan med perfekt precision in i WTC och Pentagon, som brukar beskrivas som världens bäst bevakade byggnad trots att de bara övningskört på sportflygplan och av sina flyglärare beskrevs som mediokra piloter och trots att flera av dem varit ute och supit på strippklubbar kvällen före som de djupt troende muslimer de var. Tilläggas kan också att enligt koranen är det förbjudet för en riktig muslim att begå självmord.

Sedan den 11 september 2001 så har USA upprättat baser vid inkörsportarna till alla viktiga tillgångar av fossila bränslen, speciellt i Centralasien.

I Los Angeles Times beskrev den militäre analytikern William Arkin en hemlig armé i USA som ska samordna ”CIA med hemliga militära operationer, informationskrigföring och avledande manövrar”. Enligt ett hemligstämplat dokument ska den nya organisationen, känd för sitt orwellianska namn, Gruppen för proaktiva förebyggande operationer eller P2OG, provocera fram terroristattacker som sedan kräver ”motangrepp” av USA mot länder ”som hyser terroristerna”.

Det här citatet av en av historiens mest inflytelserika män, Henry Kissinger säger det mesta:

”Militärer är bara dumma imbecilla djur som ska användas som medel i utrikespolitik.”

Professorn och historikern Antony Sutton skrev följande ord strax före sin död:

”Jag ser ett kaos och förvirring och slutligen en strid mellan individen och Staten. Där individen är den starkaste och därför kommer att vinna.

Staten är en fiction, en skapelse deklarerad av Hegel och hans anhängare. Skapad som ett verktyg för att kontrollera individen. Förr eller senare kommer folket att vakna upp! Men först så måste folket ta sig ur snaran av detta som vi kallar vänster och höger, denna fångst-ögla som skapades av Hegel för att skilja och kontrollera massan av folk.

Kampen är inte alls mellan Höger eller Vänster, utan kampen är mellan oss och de som finns högst uppe i toppen av pyramiden.”

”Vad kan jag själv göra? Hitta dig själv och gå sedan till handling.

Berätta för dina vänner, sprid ut budskapet. Svaren finns bara inom dig själv.”

Länk till Alan Watts hemsida som är en guldgruva för dem som VERKLIGEN VILL VETA: cuttingthroughthematrix.net

Länk till hela boken WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION: reformed-theology.org

Länkar om Brzezinski m.fl: emperors-clothes.com , fromthewilderness.com

Ordförklaring: Från hästens mun:

Uttrycket betyder att man får en het uppgift direkt från källan,

Det är en översättning av engelskans I have got it straight from the horse s mouth.

Av: Michael Delavante

Originaltext: sourze.se, Från hästens mun

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här