Från ormoljeförsäljare till oljebaserad ekonomi i världen

5
1522

I denna historiska tillbakablick redogör James Corbett för bakgrunden till hur den oljebaserade ekonomin grundades i världen. Det började otippat med en simpel ormoljeförsäljare som lurade folk att hans ”snake oil” kunde bota cancer.

Råoljan gav oss plaster, bensin, diesel, en gigantisk petrokemisk industri som avknoppades i en lika gigantisk kemteknisk läkemedelsbransch – Big Pharma – och företag som Monsanto som utvecklar ett globalt kemibaserat och gentekniskt jordbruk. ”The story of oil is the story of the modern world”, säger Corbett i filmen.

Läs mer på newsvoice.se