Franska nationalförsamlingen röstade den 23 januari ja till ett lagförslag om begränsning av allmänhetens exponering för strålning från trådlös teknik. Bland annat förbjuds reklam för surfplattor riktad till barn under 14 år och användning av wifi på dagis för barn under tre år. Wifi i skolan ska dessutom stängas av när det inte aktivt används.

Den nya lagen är resultatet av en överenskommelse mellan de gröna och socialisterna efter en proposition från den gröna. Syftet är att allmänhetens exponering för strålning från trådlös teknik ska begränsas genom förbud för reklam för trådlösa produkter riktad till barn, förbättrad information till allmänheten och ökad transparens. Enligt miljöminister Philippe Martin är den nya lagen ”ett första steg”. Lagtexten går nu vidare till senaten som också måste godkänna den.

Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under tre år, vilket är en kompromiss av de grönas ursprungliga förslag om förbud på alla dagis för barn under sex år. Vidare förbjuds all reklam riktad till barn under 14 år för alla trådlöst kommunicerande produkter exempelvis läs- eller surfplattor, Ipods och Ipads. Sedan tidigare har Frankrike en lag om förbud för reklam för mobiler riktad till barn under 14 år. Alla försäljare av mobiler måste också kunna erbjuda hands-free-utrustning anpassad för barn under 14 år.

Alla trådlösa nätverk i skolor upp till årskurs sex ska också enligt den nya lagen stängas av då de inte aktivt används i undervisningen och skolstyrelsen ska i förväg informeras närhelst nätverk planeras att installeras i skolan. Sedan våren 2013 har Frankrike en rekommendation i skollagen om att alla skolor ska prioritera fasta nätverk framför trådlösa.

All reklam för mobiltelefoner och trådlöst kommunicerande produkter måste också innehålla information om hur exponeringen till huvudet kan minskas. Vidare förbjuds all reklam för mobiltelefoner som saknar utrustning som minskar strålningen mot huvudet.

En statlig informationskampanj ska också ge allmänheten råd om försiktighetsåtgärder vid användning av trådlös teknik.

Vidare innefattar den nya lagen följande punkter:

* På alla produkter som sänder ut radiofrekvent strålning ska det anges klart och tydligt hur mycket de strålar (i SAR).
* Alla mobiler som säljs måste också förses med en rekommendation om användning av utrustning för att minska exponeringen. Dessa rekommendationer ska finnas både på själva telefonen och i bruksanvisningen.
* Alla produkter måste vara försedda med en enkel avstängningsfunktion för trådlös internetkommunikation. Bruksanvisningen måste klart ange hur det är möjligt att stänga av de trådlösa funktionerna.
* Trådlöst kommunicerande utrustning får inte installeras i bostadsbyggnader utan att de boende informeras.
* Alla sändare av trådlöst internet ska lätt gå att stängas av.
* Alla som erbjuder trådlöst internet till allmänheten måste ange detta tydligt vid entrén till byggnaden.
* På platser i miljön där strålningen från mobilbasstationer är långt högre än genomsnittet kan franska myndigheter kräva att operatören vidtar åtgärder för att reducera strålningen även om den är lägre än gällande gränsvärden.

Den nya lagen behandlar också det växande problemet med elöverkänslighet. Inom ett år ska regeringen därför lägga fram en utredning till parlamentet om möjligheten att inrätta zoner med lägre strålning, bland annat i städerna och som utreder arbetsmiljön för elöverkänsliga samt olika saneringsmetoder.

Strålskyddsstiftelsen välkomnar den nya franska lagen och hoppas den kan inspirera svenska politiker till att också ta initiativ för att bättre skydda allmänheten mot strålningsriskerna från trådlös teknik:

”Det är mycket bråttom att vi i Sverige också vidtar omfattande åtgärder för att vända den galopperande ökningen av strålning i vår miljö. Vi behöver starta omfattande informationskampanjer om riskerna och få stärkt skydd för boende och konsumenter. Strålningen från mobilmaster, mobiler, surfplattor och trådlösa nätverk orsakar cancer och en lång rad andra ohälsoeffekter. Vi måste också förbjuda användning av trådlös teknik på dagis, men också i skolan och på universiteten. Vi måste framförallt på alla samhällsnivåer börja inse att det finns stora hälsorisker med tekniken”, säger Mona Nilsson, presstalesman för Strålskyddsstiftelsen.

Referenser

Le Monde: La loi sur les ondes electromagnétiques en cinq questions http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/24/tout-comprendre-sur-la-loi-sur-les-ondes-electromagnetiques_4353906_3244.html

Libération: Ondes-wifi, antennes. Ce qui va changer. http://www.liberation.fr/societe/2014/01/23/ondes-wi-fi-antennes-ce-qui-pourrait-changer_974996

Assemblee Nationale: Texte adoptee No 281 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0281.asp

Franska skollagen rekommenderar skolor att prioritera fasta nätverk http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/03/nej-till-tradlost-i-franska-skolor/

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats.

Originalartikel, Frankrike: Förbjud reklam för surfplattor till barn under 14 år

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här