Barn absorberar betydligt mer strålning än en vuxen då de utsätts för strålning från trådlös teknik. 9 av 10 mobiler som hålls intill kroppen vid användning kan dessutom överskrida gränsvärdet redan vid vuxenanvändning.Tekniken kan ge negativa effekter på minne, koncentration och psykisk hälsa, enligt den franska myndigheten Anses som i en ny expertrapport därför rekommenderar att barns användning av trådlös teknik bör reduceras och att nya gränsvärden utarbetas som skyddar människors hälsa med tillräckliga marginaler.

Minne, koncentration och psykisk hälsa

Under sommaren 2016 lämnade den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet,Anses, en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn år. Anses pekar särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm) där man anser de studier som visat sådana negativa effekter har gjorts med välkontrollerade metoder. De pekar även på möjliga effekter på den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) av hög användning av trådlös teknik.

Barn absorberar mer strålning och är känsligare

Rapporten noterar att barns exponering för olika produkter som avger radiofrekvent strålning (mikrovågsstrålning) har ökat kraftigt, särskilt gällande mycket små barn. Även foster exponeras i betydligt större omfattning än tidigare. Barn är särskilt känsliga för strålningen bland annat genom att

  • Barns organ och nervsystem är under ständig utveckling och de har snabbare cellomvandlingshastighet.
  • Barn utsätts för mer strålning på grund av att deras kroppar är annorlunda än en vuxens och bland annat innehåller mer vatten. De har också tunnare skallben.

Benmärgen tio gånger mer strålning

Den franska myndigheten Anses redovisar i sin utredning att gränsvärdet kan överskridas då barn exponeras för nivåer som är i närhet av gränsvärdet:

  • Barn kan utsättas för 40 % mer strålning (gäller SAR helkroppsexponering), särskilt vid exponering för frekvenserna 100 MHz, samt i området mellan 1 och 4 GHz. Frekvenser mellan 1 och 4 GHz används av i dag vanliga trådlösa tekniker och produkter riktade mot konsumentmarknaden (GSM 1800, 3G, Wifi, 4G, DECT, Bluetooth).
  • Benmärgen hos barn kan absorbera tio gånger mer strålning jämfört med en vuxen.
  • Vissa delar av ett barns huvud, exempelvis hypothalamus och hippocampus, kan exponeras för mellan 1,6- 3,2 gånger mer strålning än en vuxen.
  • Barnens ögon blir också mer exponerade jämfört med en vuxen mans.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här