Satt under beroende är du inte fri, det är en konkret sanning. Och den är allra mest tillämplig idag när vi lever i det totalelektrifierade samhället – på gott och ont. Detta samhället har sin upprinnelse i det sena 1800-talets samhälle då elektriciteten ”uppfanns”, dvs de första metoderna kom för att ta tillvara den.

Men saker är inte alls som vi tror! Sedan samma sena 1800-tal har det också funnits andra metoder än de vi känner till för att ta tillvara energi på ett sätt som betyder att man inte slösar på ändliga resurser, inte våldför sig på natur och människor. Som betyder att de som äger energin och tillhandahåller den idag skulle kunna i ett nafs totalt få sitt maktmonopol fullständigt raserat!

Jag talar om den fria energin. Den är ingen myt, tvärtom vad många påstår.

Jag kommer i flera inlagor att återkomma till metoder, patent och personer som haft betydelse för den fria energin. Somliga namn är kända, andra inte. Kom ihåg, allt har ett samband.

Först ut:

I början av 1900-talet levde en man som hette Thomas Henry Moray.

Han lyckades konstruera en generator som trots sin blygsamma vikt (25kg) kunde generera elektricitet med en styrka på upp till 50 kilowatt enbart genom att koppla generatorn till en antenn och jord varvid den drog nytta av den statiska elektricitet som alltid finns i luften och konverterade till användbar elektricitet.

Moray blev dock mördad innan hans uppfinning fått allt för stor spridning i världen och utsattes dessutom för en massiv smutskastningskampanj för att det skulle säkerställas att ingen nånsin skulle försöka sig på att uppfinna något liknande, och med den riskera att konkurrera ut den miljarddollarindustri som energiproduktion/distribution idag består av.

Det är ingen tillfällighet att det ser ut som det gör, att vi har system med distribuerad växelström och kraftverk. Vatten, kärnkraft eller vid, för maktens elit kvittar det så länge de äger kraftverken och vi köper strömmen av dem och är beroende av den och det är vad allt går ut på.

Det finns tillåten fri energi, solceller, vindsnurror m m men den tekniken har fortfarande flaskhalsar och det finns alltid behov av växelström.

Minst 80% av världens ekonomi idag handlar om energi. Morays uppfinning hade slagit ut denna ekonomi, så du kan ju själv lätt se konsekvenserna av Morays uppfinning.

Lyckligtvis så överlevde hans son och han beskriver på ett utförligt sätt sin fars arbete i den information som finns tillgänglig.

Med lite tur så kan denna information kanske räcka för att någon skall lyckas återskapa denna uppfinning, så att vi en gång för alla kan ge olje- och kärnkraftsindustrin ett sista avskedande ”Big Fuck You” och gå över till ett ekologiskt hållbart samhälle. Där individen tar ansvar för sin egen energi, inte minst. I mindre nätverk eller enskilt. Där inte offer behöver skördas invid de långa kraftledningsgatorna, jag talar om cancer, leukemi, MS och många andra symptom på ohälsa som medför död vilket jag och många med mig heller inte utesluter att det är meningen…

Så, dela ut det. Sprid informationen till så många som möjligt. Slå ett slag för den fria energin. Den har undanhållits oss länge nog nu!

De lyckades döda Thomas Henry Moray, men informationen skall de inte kunna stoppa! Se länkar och Googla på dessa begrepp.

http://www.rexresearch.com/moray2/morayrer.htm

E-böcker:
http://www.scribd.com/doc/89116/The-Sea-of-Energy-in-Which-The-Earth-Floats-Edition-4
http://www.scribd.com/doc/460021/ebook-Free-Energy-Secrets-with-Tesla-patents

Artikelförfattare: Vaken.SE, Redaktionen. Fri energi till folket

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här