För ungefär 10 000 år sedan övergick människor från att leva som vandrande jägare och samlare till att bli mer bofasta jordbrukare och boskapsskötare. På den här tiden fanns det runt fem miljoner människor på jorden som levde i relativt små familjegrupper på 25 till 50 personer. När vi sen utvecklade kunskaper om åkerbruk och djurtämjande skapades förutsättningar för det som vi idag kallar civilisation. Civilisationen brukar betecknas som en komplex typ av samhälle som är politiskt organiserat inom en stat och där man effektiviserat födoproduktionen så att grupper inom det kan specialisera sig inom andra områden som till exempel handel, hantverk och politik också vidare. Den kännetecknas även av folkförflyttningar från landsbygd till stadsområden och av att det finns ett skriftspråk och en härskande klass.

Jordbrukssamhällena uppstod ungefär samtidigt på flera håll i världen och det berodde sannolikt på att den senaste istiden tog slut och att det till följd av det blev en radikal förändring av miljön. I Mellanösternområdet lades stora delar av kustslätterna under vatten då inlandsisarna smälte bort varpå havsytan steg och de jägar- och samlarfolk som levde där trängdes ihop i mindre områden. Det är också i Mellanöstern som vi finner de äldsta arkeologiska kvarlämningarna av jordbruk och det är även där som forskarna brukar placera det som de kallar ”civilisationens vagga”.

Hunden tycks ha varit det första tamdjuret och lämningar från Shanidar i norra Irak visar på att de första djuren som tämjdes för föda var får, följt av getter, grisar och kor. I Mesopotamien så härskade sumererna och det var alltså de som utvecklade vad som brukar betecknas som de första avancerade kulturerna på jorden. Effektiviseringen av jordbruket gjorde så småningom att en stor merproduktion skapades. Överskottet krävde förråd och det innebar att man behövde någon typ av räkenskap vilket i sin tur tycks ha lett till ett skriftspråk. Sumererna utvecklade då en så kallad ”cuneiform” där huvudsymbolen var kilen, som i början stod för enheten 1. I stället för att alla höll på med sina livsnödvändiga sysslor för gruppens överlevnad växte nu hierarkier fram där ledargestalter började samordna människors jobb i större enheter och kunde börja leva på andras arbete utan att själva ingå i produktionen.

Så småningom kom någon på den ”lysande” idén att man kunde expandera boskapsskötseln till att även omfatta människor och därigenom föddes slaveriet. För att det här skulle fungera krävdes dock att den nuvarande gruppen fogade sig under och gick med på att bli styrda av härskare som åtnjöt speciella privilegier. Människor är ju mycket svåra att kontrollera om de inte är rädda, så elitens geniala lösning blev att hänvisa till gudarnas vilja och deras eventuella vrede om inte befolkningen lyssnade till dess utvalda representanter på jorden, det vill säga de mest maktstinna hannarna. Med hjälp av speciella överstepräster skapade man olika tekniker för att kontrollera folket via mytologiska berättelser, omen och varsel innan man med tiden också utvecklade arméer för att hålla dem i schack rent fysiskt.

Medan eliten i toppen levde ett liv i lyx fick den stora massan oftast nöja sig med existensminimum. Merparten av de vinster som producerades gick, förutom till elitens lyx, till tempelbyggen och finansiering av de många krigen. Samhällena bestod vanligen av en liten elit i toppen med kungar och överstepräster i spetsen vilka endast utgjorde en bråkdel av befolkningen. Under dem fanns sen olika krigsgeneraler, lokala stormän och handelsmän medan de livegna bönderna och de officiella slavarna som bar upp hela konstruktionen befann sig i botten. Den stora massan visade sig vara en mycket värdefull resurs för härskarna, vars egon svällde i takt med all energi de kunde suga ur ”packet” i botten.

Det här systemet visade sig vara mycket effektivt, faktum är att det var så genialiskt att det är i bruk än idag, om än med en hel del modifieringar längs vägen. I dagens samhällen, med vissa uppenbara undantag, lever massorna under illusionen av att de är fria när de i själva verket lever under ett system baserat på manipulation, löneslaveri och utsugning.

Det huvudsakliga styrelseskicket i västvärlden är idag oligarki, det vill säga ett fåtal individer styr och härskar över alla andra i kraft av det kapital de svindlat till sig och de titlar de ärvt eller delat ut till varandra genom århundraden. Idag äger en elit på 1 % av världens befolkning över 40 % av världens tillgångar, medan 10 % äger närmare 85 %. Det innebär att mer än hälften av världens nettoförmögenheter ägs av 2 % av världens vuxna befolkning, samtidigt som halva jordens befolkning delar på 1 %.

Eftersom det är helt omöjligt att kontrollera drygt 6 miljarder människor fysiskt så måste det ske på psykologisk väg. Därför indoktrinerar eliten massan via religion, politik, skola och massmedia, för att bara nämna några sätt. Genom att se till att skapa ett konsensussystem där alla måste följa ett visst tänkande och beteende ser man till att marginalisera, förlöjliga och tysta de uppstickare som försöker se världen ur en annan synvinkel eller leva på ett annorlunda sätt än eliten vill.

Vår bristande självkänsla och rädsla för att inte bli accepterade av gruppen gör att vi ofta rättar oss i ledet även om vi känner att någonting är väldigt fel. Det stora flertalet förblir dock omedvetna om duperingen som sker. Professor Steven Yates som skrivit flera utmärkta artiklar om eliten sammanfattade det hela på ett klockrent sätt när han sa:

”För att social ingenjörskonst ska fungera är det nödvändigt att dess målgrupp vet så lite som möjligt. De måste ha utbildats, eller rättare sagt, tränats, att inte tänka, bara göra som de blir tillsagda. De måste ha anpassats för ett tillstånd av beroende av olika slag och de måste hela tiden distraheras så att de inte kan lägga ihop två och två.”

Den manipulation som människor ofta matats med och den mottaglighet de har för att suggereras innebär att individer ofta fogar sig under en främmande vilja och handlar, tänker och tror på de olika sätt de blir lärda. Dessutom tror de att det är deras egen åsikt. Även om ingen analyserat sanningshalten bakom besluten så innebär det att man enats under konsensus, det vill säga den gemensamma uppfattningen om verkligheten.

Charles Tart, som är professor i psykologi, kallar detta fenomen för konsensustrans. Det här innebär att det stora flertalet människor som får läsa eller höra talas om uppgifter som bryter av alltför mycket mot deras gängse uppfattning av historien eller samtiden reflexmässigt kommer att skaka på huvudet, sucka och fara ut i okvädningsord, alternativt hastigt skynda vidare till mer ”ofarliga” politiskt korrekta alster innan de avslutar kvällen med den sedvanliga såpan, mordgåtan eller skvallertidningen.

Forskning visar också att människor i grupp beter sig som får genom att blint följa en eller två personer som verkar veta vart de är på väg. Resultaten visar att det bara krävs en minoritet på knappt 5 %, så kallade ”informerade individer” för att påverka inriktningen på en folkmassa på 200 personer.

I alla tider har det dock funnits enstaka individer som inte låtit sig duperas eller tystas och varit begåvade med en envis tro på att det måste gå att skapa någonting bättre och rättvisare. De som styr denna planet är förstås fullt på det klara med detta och att förr eller senare kommer människans medfödda rätt till ett liv i frihet att yttra sig som en längtan i hennes hjärta. Därför använder de psykologiskt skolade propagandister för att plantera politiskt korrekta ”sanningar” i huvudet på massorna samtidigt som de översköljer dem med reklam som lär dem att konsumera onödiga produkter och skräpmat som förgiftar deras kroppar och ytterligare dummar ner dem.

Det höga samhällstempot river djupa sår i människors nervsystem och stressrelaterade sjukdomar skördar allt fler offer. Vi tycks ha prioriterat bort självkännedomen och gjort det till en livsstil att stressa, trots att våra kroppar bönar om att vi ska stanna upp och börja ta hand om oss själva. Jag tror att det är mycket som vi gör utan att egentligen reflektera över varför vi gör det. Vi gör som vi är tränade att göra och som andra gör även när vi egentligen mår dåligt av det, för att vi inte tror oss förtjäna bättre. Vi tror dessutom att vi förlorar andra människors respekt om vi inte lever upp till deras förväntningar. Alltför ofta spelar vi rollen av den vi tror att andra förväntar sig att vi ska vara och på köpet säljer vi ut vår självrespekt.

Jag tror också vi behöver lära oss att släppa känslan av skuld och rädsla över att inte duga och istället börja träna oss i att inse vårt rätta värde. Att sluta plåga oss själva med stress, onyttig mat och fel umgänge. Att sluta konsumera all denna manipulativa sörja som väller över oss via TV, radio och tidningar och noggrannare börja prioritera vad vi stoppar in i våra hjärnor och kroppar.

Den yttre manipulationen är dock bara möjlig så länge det finns en inre manipulation av det egna jaget. När vi ser oss själva på gott och ”ont” ser vi också verkligheten för vad den är och att vi inte är födda till att stressa oss igenom livet, slavande för en elit vars allt överskuggande mål är makt och profit till varje pris och vars agenda är att hålla oss kvar i konsensushagen likt väldresserade ovetande får.

Det är på tiden att vi tar oss ut ur hagen och som fria individer börjar utforska gräset längs andra vidder.

Filmtips: The Story of your Enslavement – en av de mest lysande filmer som någonsin lagts ut på nätet:

Av Michael Delavante, Frigör dig från fårmentaliteten


Källor:

Jakten på den första staden, Populär Historia

HISTORY OF THE DOMESTICATION OF ANIMALS
, History World

Richest 2% own ’half the wealth’, BBC News

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här