Det vi ser hända i världen är oroväckande. Våra friheter och rättigheter blir kraftigt begränsade. Man påstår att det är nödvändigt för att begränsa smittspridning och rädda liv.

Det är många som pekar på att pandemin i verkligheten inte är så allvarlig som man får höra i massmedia. Dessutom är det mycket bevis som tyder på att åtgärderna med lockdown, masker, mRNA-vaccin och vaccinpass inte hjälper. Det finns till och med tydlig information om att dessa åtgärder faktiskt skapar större problem med sjukdom och död än själva viruset.

Trots det har vi nu i Sverige godkänt införandet av ett vaccinationspass. Trots att det betyder mot flera av våra grundlagar. Det finns nämligen ett utrymme att kringgå våra grundlagar. Det kan man göra om man åberopar att det behövs begränsningar på våra friheter för att skydda samhället från smitta i samband med farsot. Dessa begränsningar måste styrkas genom att göra en utvärdering och se att inskränkningar är proportionella mot nyttan. Detta han man dock inte ens gjort, vilket inte verkar vara något problem trots reaktioner bland jurister och advokater.

Men även om man skulle göra en sådan kalkyl så kommer dom högst troligen komma fram till att dessa åtgärder faktiskt är proportionella och att allt står rätt till. Vad menar jag då, kan man undra? Vad jag menar är att detta är helt upp till tolkning. Så länge som man kan kontrollera de som tolkar lagen så kan man styra lagen efter eget godtycke. Det finns inga tydliga definitioner om varken vad som räknas som en farsot, eller hur en riskbedömning ska göras. Allt för ofta så väger man problemen med inskränkningarna med en egenkonstruerad modell över de värsta möjliga konsekvenserna. Det vill säga, att vi alla kommer att dö om vi inte godtar deras inskränkningar av våra rättigheter.

Frågan faller i slutändan tillbaka på ett filosofiskt plan. Hur ska vi balansera frihet mot säkerhet? Det är faktiskt teoretiskt sant att samhället skulle bli säkrare om vi kontrollerar folk ytterligare. Säkrast vore om vi alla levde under 100 procent övervakning och AI styrde vårt beteende. Det går alltid att argumentera för mer säkerhet och kontroll. Frihet är någonting som är mer subtilt. Vad ger det oss att få välja själva? Att ha utrymme att göra fel och lära oss av misstag? Att inte veta vad som väntar runt nästa hörn? För mig är dessa kvalitéer själva grunden i livsmening, i att vara människa. Frihet är liv. Kontroll är död.

Många av de som argumenterar för kontroll är redan så avstängda att de inte längre förstår den subtila kvalitet som frihet för med sig. Rädsla är ett verktyg som leder till en sådan känslomässig avtrubbning. Det är därför vårt huvudfokus att visa vad frihet är. Hur det är viktigt för oss människor. Hur det ger glädje och mening. Vi kan även belysa att kontroll faktiskt i praktiken inte leder till säkerhet. Då dessa system slutligen kommer i händerna känslokalla individer som saknar mening och livskraft. Dessa människor kommer att använda den kontroll de har för att förgöra den livskraft som finns kvar. Det kan vi de om och om igen genom historien.

Frihet kommer med ansvar. Det betyder för mig att vi alla måste vara ansvarsfulla så att vår omgivning känner sig trygg. Det betyder också att faktiskt ansvara för att vi behåller vår frihet. Att vi står upp för vad vi tror på och tydligt säger nej när dessa friheter hotas. Frihet kommer till ett pris, vilket är att det finns de som utnyttjar systemet för egen vinning. Det finns bara ett sätt att säkerställa att frihet bevaras. De är att aldrig sluta att kämpa för att våra friheter skall finnas kvar och växa.

Jag uppmanar alla i denna tid av ökad tyranni att kämpa som om era liv står på spel. För vi lever endast på riktigt om vi är fria.

Mikael Cromsjö, Frihet eller säkerhet

Vaken.se
uniteawake.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här