Frihet Sverige: World Freedom Alliance får se sina värsta farhågor besannade

Frihet Sverige Främmande makter Astra Zenecas covidvaccin Texas förbjuder mRNA-vaccinera vaccindoser Cecilia Wredberg självspridande vaccin orsakar blodproppar

Vid senaste styrelsemötet med Frihet Sverige kunde man bara konstatera att några av de värsta farhågorna runt corona – som vi tidigare varnat för – nu börjar besannas. Inte nog med att 5000, främst åldringar avled under den första vågen, många av de gavs morfin som palliativ vård. Nu börjar många av de som överlevde i våras drabbas av vaccinationerna. Dödsfall som biverkan av vaccinerna är alldeles för många. Dessa drabbar främst de äldre. Men det finns andra som också drabbas och det är sjukvårdspersonal och de som arbetar inom äldrevården. Det rör sig om allvarliga biverkningar som tvingar dessa att sjukskriva sig.

Det är helt fantastiskt hur kort minnet är. Vi hade en svensk medicinkatastrof för bara sex år sedan då Paulo Macchiarini hade avslöjats som en bluffmakare och duperat både ledarskapet och många andra vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han bluffade också då hans metod med nymodigheten plaststrupar skulle ha föregåtts av djurförsök. Det var ett fullödigt medicinskt experiment bortom etiska gränser. Men detsamma sker nu då två av de vacciner som det proklameras för; Pfizers och Moderna inte är regelrätta vacciner utan experiment då de bygger på en genmodifieringsteknik som då den testades med djurförsök för åtskilliga år sedan då dömdes ut. De laboratoriedjur som fick injektioner av mRNA klarade sig ett tag men när de provocerades med ett smittämne snarlikt det som de ”vaccinerats” mot så uppträdde en chockreaktion som orsakade att försöksdjuren dog. Vi kan bara konstatera att nu för coronaviruset hoppar man över dessa djurförsök utan använder direkt åldringar och sjukpersonal som försökskaniner.

Falsk vaccinpropaganda skapar rädsla
Eftersom direktiven från högre ort dvs från WHO, vaccinindustrin och EU och där makten med sin skrämseltaktik fått även de oppositionella politikerna att tystna så har propagandan för vaccinerna varit öronbedövande. Till och med svenska Public Service med radio och TV har agerat helt som husbondens röst. Tyvärr köper också många bland allmänheten detta drev. Ett drev som på det nationella planet utgår från Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten. Men här är ju också minnet kort. Det var ju samma aktörer som alltsedan 1994 gjorde allt för att mörklägga sanningen om Estonia undergång. Regeringarna på den tiden stod liksom nu för lögnen och halvsanningens sida. Hur kan vi lita på dem?

Våra samtal avvisades
Frihet Sverige kan knappast längre stå med mössan och uppvakta, som man gjorde i december 2020 och inbjuda till samtal hur man effektivast och mest tillförlitligt kan använda sig av enkla beprövade mediciner och metoder, som skulle kunna förhindra död för flertalet av de som fått coronasmittan.

Nej, nu blir det istället krav från Frihet Sveriges sida att utkräva ett ansvar av de skyldiga. Man förbereder från föreningens sida flera brottsanmälningar där ansvariga bör ställas till svars för medverkan vid grovt vållande till annans död (exempelvis morfininjektioner ibland givna utan att den sjuke eller hens anhöriga fått ge samtycke), brott mot Nürnbergkoden genom att utsätta tusentals för rena medicinska försöken för det man kallar för vacciner.

Sveriges radio vilseleder
Föreningen ser också med mycket oblida ögon hur exempelvis Sveriges Radio helt ställt sig på läkemedelsindustrins sida istället för att försöka hjälpa patienten till hälsa. Exempelvis rapporterade lokalradion P4 i Jönköping den 11 februari att provmassvaccinering av sjukpersonal gick ”över förväntan”. Dagen därpå var rubriken en helt annan: ”Vården påverkad efter massvaccinering – personal hemma med biverkningar”.

Samma dag rapporterade P4 kanalen i Sörmland liknande: ”Vården påverkad efter massvaccinering – personal hemma efter biverkningar”.

Detta hörde självklart kollegorna i Boråstrakten som vägrade ta vaccinet. Men då rapporterar riksradions P1 helt annorlunda och mobiliserar läkare till att med myndighet i rösten uppmana sjuksköterskorna i Borås att ta vaccinet. Man förtiger helt vad som hänt i Jönköping och Sörmland dagarna innan. Alltså vill man få en lögnaktig blid av verkligheten – och dessutom låta sig skrämmas till lydnad, då lyssnar man till Riksradion.

Tusenmannamarschen
Vill man som styrelsen i Frihet Sverige se en helt annan verklighet – en positiv sådan – stiga fram efter det förlorade året med corona så borde man lyssna till Filip Sjöström. Han är den ledande personen för den stora Tusenmannamarschen i Stockholm den 6 mars. Han poängterar att det måste bli främst en mäktig manifestation för Frihet – den som delvis berövades svenskarna med pandemilagens införande. Vår fråga till Filip; hur agerar ni gentemot Polisen: Tycker du de skall ställa uppför grundlagens rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet eller ska de underkasta sig politikernas nya pandemilag som faktiskt är ett stort kliv bort från demokrati:

”Allra helst hade vi sett att de gör som sina spanska kollegor. Ställer upp tillsammans med oss i försvar för den svenska friheten. Men hur som helst har vi inbjudit till en sittning med lokalpolisen i Stockholm, eftersom ingendera parten vill ha en massa bråk från infiltratörer”

Bild från newsvoice.se

Vi vet att det redan finns poliser med bland frihetsvännerna som kommer att ge råd hur man ska gå tillväga. Filip Sjötröm är noga med att poängtera att tusenmannamarschen är en manifestation För Frihet & Sanning. Den viktigaste manifestationen för Frihet i Modern Tid. Den tar sin början på Medborgarplatsen klockan 14.00. För övrigt inte långt från det hotell på Blekingegatan där World Freedom Alliance bildades den 1 december.

World Freedom Alliance
En världsomspännande rörelse som bygger upp en paraplyorganisation för de läkare, advokater och forskare som genomskådat att hela hysterin runt coronan är att bana väg för ett högteknologiskt styre, där demokratin ska få stryka på foten. Det har globalisten Klaus Schwab beskrivit i sin bok: ”Covid -19; The Great Reset”. Har man tagit del av den så är det en självklarhet att förena sig med Filip Sjöström och Frihet till Sverige den 6:e mars.

Följ debatten
Se sammanfattningen som den brittiska läkaren Vernon Coleman gör där han går igenom de allra senaste rapporterna från vaccinbiverkningar:

I den löpande biverkansstatistik som Läkemedelsverket tar hand om så hade den 16/2/21 rapporterats 308 allvarliga biverkningar från Pfizers produkt (Comirnaty) varav 74 dödsfall. Då hade 317 000 personer injicerats. När det gäller Modernas produkt så hade 14 000 injicerats med 17 allvarliga biverkningar varav två med dödlig utgång. Däremot kunde inte Läkemedelsverket på direkt fråga från oss, ange de verkliga talen då de bara redovisar de som är inrapporterade. Skulle exempelvis bara 25% av alla biverkningar redovisas så skulle dödstalen ligga upp emot 250 fall. Exempelvis saknade man kompetens på Läkemedelsverket att göra en sådan bedömning. De skriver ”Generellt är det känt att det finns en underrapportering av misstänkta biverkningar. Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig biverkning är utifrån de rapporterade misstänkta biverkningarna” Vi konkluderar att man på Läkemedelsverket inte kan dra några slutsatser när man ändå har ett stort underlag till sitt förfogande.


Den riktiga vetenskapliga debatten finner man på den egna hemsidan medicdebate.org

För Frihet Sverige


Ingemar Ljungqvist , Samuel Andreasson och Monica Lindgren

4 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here