Flera frimurarloger har bränts ner de senaste åren. De mest aktuella exemplen berör loger i kanadensiska Vancouver, irländska Dublin och i Auckland, Nya Zeeland. Massmedia väljer att inte dra några slutsatser eftersom det är troligt att man inte vill att eldning av frimurarloger ska stimuleras.

Polisen i Vancouver grep en 42-årig man misstänkt för mordbrand i tre bränder vid frimurarloger i Vancouver, skrev CBC i Kanada i mars 2021.

newsvoice.se