Konspirationsteorier är ett hot mot demokratin. Det var det ledande budskapet under den så kallade Internetstiftelsens event i samarbete med bland annat Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för press, radio och tv, Journalistförbundet samt det ökända censurnätverket #JagÄrHär.

Profilerad under eventet var den högt uppsatte frimuraren Andreas Önnerfors som under sitt föredrag bland annat efterlyste att organisera systematiska påverkanskampanjer med statligt understöd för att stoppa vissa teorier från att spridas.

Under eventet som arrangerades den 12 maj förde frimuraren och idéhistorikern Andreas Önnerfors bland annat fram sin uppfattning om att även ”harmlösa” teorier, exempelvis att månlandningen aldrig ägt rum, är en del av hotbilden mot demokratin. Detta, enligt Önnerfors, eftersom dessa teorier riskerar att leda till att människor börjar ifrågasatta även andra officiella narrativ och således ”underminerar tilliten” till samhällets auktoriteter – exempelvis genom att människor kan få för sig att traditionell media inte beskriver verkligheten rättvist.

– Man är väldigt skeptisk till oberoende institutioner som oberoende rättsskipning eller rättssäker myndighetsutövning därför att man ifrågasätter expertkunskapen, exemplifierar Önnerfors.

Frimuraren definierar bland annat konspirationsteorier som ”meningsskapande berättelser” men går samtidigt så långt som att hävda att dessa inte kan ses som en del av fri opinionsbildning i ett demokratiskt samhälle – utan tvärtom utgör ett hot mot denna. Till olämpliga teorier räknar han bland annat att man pekar ut den politiska klassen som korrupta och att de inte tjänar de egna medborgarna.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här