Femte generationens (5G) nätverk, som sägs stödja snabbare mobila anslutningar, rullas aktivt ut över hela världen. Men 5G producerar radiofrekvensstrålning (RF) och elektromagnetiska energifält (EMF), vilka alltmer erkänns som nya typer av miljöföroreningar. De har även kopplats till allvarliga hälsoproblem.

Här är fyra anledningar till varför man bör vara orolig för lanseringen av 5G-nätverk.

EMF från 5G orsakar för tidigt åldrande
Många studier har visat att exponering för elektromagnetiska fält (EMF) kan orsaka snabbt åldrande. Vissa uppskattningar har till och med föreslagit att det kan minska livslängden med 10 till 15 år.

Enligt Dr. Martin Pall, en forskare inom EMF, leder exponering för EMF till för tidigt åldrande och skadar viktiga organ såsom hjärnan och hjärtat, samt DNA, eftersom det utlöser bildandet av fria radikaler. Pall’s forskning har visat hur EMF aktiverar spänningsstyrda kalciumkanaler (VGCCs), som reglerar flödet av kalciumjoner in och ut ur cellerna.

Denna aktivering leder till att VGCCs tillåter överskott av kalcium att komma in i cellerna, vilket resulterar i produktion av kväveoxid (NO) och superoxid. Dessa kemikalier reagerar lätt för att bilda peroxynitrit och fria radikaler, vilka kan orsaka oxidativ stress. Oxidativ stress skadar celler och deras komponenter, speciellt proteiner, lipider och DNA. Det sägs också främja cellulärt åldrande genom att stimulera inflammation.

EMF från 5G kan orsaka tidig debut av Alzheimers sjukdom
Palls forskning har också kopplat exponering för EMF till utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Hans arbete med djurmodeller visar två möjliga mekanismer genom vilka EMF kan orsaka Alzheimers: via den överdrivna kalciumsignalvägen och via peroxynitrit/oxidativ stress/inflammationsvägen.

En studie publicerad i tidskriften Nature Reviews Neuroscience behandlar konsekvenserna av kalciumdyshomeostas och noterar att ”ökad intracellulär kalcium framkallar de karakteristiska skadorna på denna sjukdom [Alzheimers sjukdom], inklusive ackumuleringen av amyloid-B, hyperfosforyleringen av TAU och neuronal död”.

Oxidativ stress, som kännetecknas av en obalans mellan produktionen av fria radikaler och antioxidantförsvar, sägs spela en stor roll i processen av neurodegeneration och kognitiv nedgång, särskilt bland äldre. Många studier har visat att hjärnvävnaden hos personer med Alzheimers sjukdom är starkt utsatt för oxidativ stress.

”EMF agerar via toppar i elektriska och tidsvarierande magnetiska krafter på en nanosekundtidsskala”, förklarade Pall. Med varje ökning av pulsmodulering producerad av EMF-utsändande enheter, som smarta mätare, smarta mobiltelefoner och 5G-teknik, ökar även dessa toppar avsevärt, vilket resulterar i vad Pall beskriver som den ultimata mardrömmen – extremt tidig debut av Alzheimers sjukdom.

Pall har också lyft fram genetiska och farmakologiska studier på människor som visar att hög aktivitet i VGCC ökar förekomsten av Alzheimers sjukdom hos människor. Eftersom exponering för EMF, som fritt utsänds av 5G-nätverk, direkt ökar VGCC-aktiviteten som utlöser oxidativ stress, kan det anses vara en viktig orsak till Alzheimers sjukdom.

Pulserande strålning från 5G-smartmätare orsakar hjärnskador
Istället för kontinuerlig strålning sänder trådlösa smartmätare ut pulserande strålning, en egenskap som är unik för dem. Det innebär att de växlar mellan att sända ut en stöt av EMF och tillfälligt vara inaktiva. Enligt rättsdokument och vittnesmål från Pacific Gas and Electric Company i Kalifornien producerar smartmätare i genomsnitt pulserande vågor mellan 9 600 och 190 000 gånger per dag.

Pulserande EMF-vågor har visats vara farligare för människor än kontinuerliga EMF-vågor. Djurstudier tyder på att användning av korta, högeffektiva RF-pulser kan orsaka betydande hjärnskador, framför allt avvikelser i struktur och funktion av dopaminsynapser i hippocampus.

5G kan skada DNA-förändringar och cancer
5G har rapporterats använda millimetervågor (MMW) i frekvensområdet 24 till 100 GHz. Dessa frekvenser är mycket höga med extremt korta (millimeterområde) våglängder, därav namnet. MMW-frekvenser, särskilt i höga doser, har visat sig ändra DNA:s sekundärstruktur och uttryck, vilket kan ha ogynnsamma konsekvenser för människors hälsa.

I en artikel publicerad i tidskriften Oncology Letters lyfte svenska forskare fram att 252 EMF-forskare från 43 länder har funnit tillräckliga bevis för att ”RF-EMF påverkar levande organismer på nivåer som ligger väl under de flesta internationella och nationella riktlinjer”. Några av de allvarliga hälsoproblem som kopplas till RF-EMF från 5G inkluderar ”ökad cancer-risk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesbrister, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor”.

En studie publicerad i Journal of Biomedical Physics & Engineering drog också uppmärksamheten till att MMW-bestrålning har visat sig utlösa biologiska svar i huden som på lång sikt negativt påverkar hjärtat, immunsystemet och nervsystemet. Dessutom leder absorption av 5G-strålning genom huden till överdriven produktion av fria radikaler, vilket ökar risken för hudcancer.

Studier har visat att fria radikaler kan orsaka skador på DNA-baser och brott i DNA-strängar. De kan också skada tumorsuppressorgener och främja uttrycket av pro-cancer gener. I sin tur ökar DNA-skador inducerade av fria radikaler frekvensen av DNA-mutationer, minskar genomisk stabilitet och utlöser apoptos, eller programmerad celldöd. Cancer och ateroskleros, i synnerhet, är ”framträdande sjukdomar orsakade av fria radikaler” som kan utlösas av ökad exponering för 5G-strålning.

naturalnews.com, Fyra sätt 5G-teknologi kan allvarligt skada människors hälsa

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här