Svenska vårdapparat hävdar att svensk primärvård och skolmedicin är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet, på evidensbaserad medicin. Samtidigt hävdar den etablerade vården att alternativmedicin inte är det och därför är pseudovetenskapligt kvacksalveri. Förespråkare för alternativmedicin har därför tyvärr intagit en underdog-position, helt i onödan.

Den svenska vårdapparaten har i själva verket projicerat en vilseledande bild avsedd att avleda uppmärksamheten från sin egen svaghet, det faktum att primärvård och skolmedicin inte bara lyfts upp av pseudovetenskaplig industrifinansierad forskning utan även att vården inte nödvändigtvis är speciellt evidensbaserad.

Inom allmänmedicin, internmedicin och kirurgi får endast ca 33-50% av patienterna behandling som är evidensbaserad. Vården har alltså en lång rad behandlingsmetoder som inte uppfyller de krav som ställs, skriver terapeuten Janne Forsström i sin artikel: “Varför stoppar våra politiker huvudena i sanden?”.

Siffrorna baseras på undersökningar som gjorts i Storbritannien och uppgifterna publicerades i artikeln: “Hur vetenskapliga är de?” författad av SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Docent Lars-Ove Farnebo, kirurg i Stockholm, menar att resultatet från den kirurgiska studien – att bara 24 procent av åtgärderna är testade i randomiserade prövningar – är osäkert, men egentligen ingen överraskning. SBU skriver att liknande studier i Sverige visar på liknande resultat och de skriver även att företrädarna för den evidensbaserade sjukvården i början hävdade att bara 10-20% av alla behandlingsmetoder byggde på vetenskapliga studier.

Läs mer på newsvoice.se, Gå inte på läkarnas retorik, valser om ”evidensbaserad medicin” och härskarteknik

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här