Alex Jones intervjuade general Michael Flynn i Washington. Intervjun går in på försöken att tysta Flynn, att avsätta Donald Trump och hur USAs folk kan kämpa för en bättre framtid.

banned.video